Daniel Novák nastoupil do funkce prezidenta Českého florbalu v červnu roku 2021, kdy nahradil ve funkci Filipa Šumana, který předtím stál v čele florbalu jednadvacet let. Hned na začátku svého působení se musel společně s celým vedením Českého florbalu vypořádat s následky pandemie koronaviru, která ochromila sport v celé zemi, i následnou ekonomickou krizí.

V jeho prvním volebním období oslavili reprezentanti a reprezentantky hned šest cenných kovů včetně zlata z juniorského MS a dvou stříbrných medailí ze šampionátu mužů a juniorek. Florbal byl současně jako jediný neolympijský sport zařazen mezi prioritizované sporty Národní sportovní agenturou (NSA).

Máte za sebou první volební období. Jak byste tedy zhodnotil své první tři roky v této funkci?

Předně je třeba říci, že samotný přechod z role viceprezidenta do prezidentské funkce byl velmi náročný. Brzy jsem poznal, že v této pozici na vás leží tíha za mnoho rozhodnutí a hlavně odpovědnost, která na mě doléhá, je obrovská. Musel jsem se s tím sžít a nastavit si vlastní mentální přístup ke všem věcem. Z byznysu, kde jsem předtím působil, jsem byl zvyklý, že jsem klíčové věci mohl rozhodovat sám, zatímco v Českém florbale je mnohem více o týmovější práci a také o výrazně větší zodpovědnosti vůči celému hnutí.

Výše je malý výčet výzev i úspěchů, které vás provázely v prvním období v roli prezidenta. Co se vám povedlo a co jste museli zvládnout?

Když jsem přebíral funkci prezidenta po Filipovi, tak bylo mým nejbližším cílem posílit zodpovědnost, a zároveň i kompetence vedení Českého florbalu. V úvodu bylo třeba i s mými spolupracovníky připravit komplexní plán na celé tříleté období a vzájemně se přesvědčit, že je dobře nastavený, dostatečně ambiciózní, ale že je reálné ho plnit. Mám velkou radost i ze sportovních úspěchů, které jsou fantastické. Když vypíchnu to nejlepší za dobu mého působení - junioři se stali mistry světa, muži i juniorky vybojovali stříbro, ženy po řadě let vybojovaly medaili, mužský tým uspěl na Světových hrách a je toho ještě více. Vedle toho si velmi považuji toho, že se florbal posunul i v očích společnosti. Jsme mezi třiceti prioritizovanými sporty v Česku a máme nakročeno k tomu, abychom se stali významnější a váženější jak z pohledu sportovní, tak i "laické" veřejnosti. Cílem je stabilizovat florbal mezi top sporty. K tomu samozřejmě přispívají i zmíněné úspěchy, mezi něž patří i triumf Tatranu v Poháru mistrů nebo také dvakrát po sobě překonaný rekord návštěvnosti na BigBoard Superfinále.

Teď vás čeká druhé období. Co vás především přimělo k tomu, abyste znovu kandidoval na post prezidenta Českého florbalu?

Nejdůležitější aspekt, který mě k tomu vede, je kultura prostředí. Pracuji v kolektivu, kde je férovost a inovativnost na prvním místě. Baví mě každý den chodit mezi tyto lidi do prostředí, které je odlišné od byznysu a jiných sportů. Pro mě je největší motivací udržet čistotu našeho prostředí i nadále. Není to jednoduché, ale pořád je na všech vidět chuť táhnout za jeden provaz, jedním směrem, a to velkou silou. Významnou většinu naší energie využíváme tak, že posouváme florbal dopředu, což beru jako naši velkou výhodu.

Nyní jste byl zvolen na další čtyřleté období. Co florbal čeká v následujících letech? Co jsou největší výzvy?

Obrovskou výzvou je vyrovnat se s demografickým vývojem v České republice. Bude enormní tlak na to, abychom se nejen udrželi, ale byli se schopní ještě zvětšovat, co se týče členské základny. Porodnost klesá o více než čtvrtinu, čili zhruba za pět let můžeme čelit propadu v rámci náborů. Naším úkolem je se na to kvalitně připravit, abychom nepřišli o zdravé mládežnické podhoubí. S tím souvisí cíl nás jako federace, ale také NSA a celého státu, abychom dokázali zvednout procentuální počet dětí, které budou aktivně sportovat. Vidíme velký potenciál hlavně v růstu ženské složky. Zároveň chceme navázat na úspěchy, které se udály v posledních letech. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo vybojovat zlatou medaili na dospělém šampionátu, budeme se chtít dobře připravit na to, že v roce 2025 hostíme mistrovství světa žen a o tři roky později bychom chtěli přivítat šampionát mužů. Cílem je upořádat ta nejlepší mistrovství světa, která budou útočit na divácké rekordy, nastaví laťku pro další země a současně pomohou rozvoji florbalu nejen u nás.

Jedním z důležitých milníků v rámci vašeho současného volebního období bylo nové nastavení prioritizace sportu Národní sportovní agenturou (NSA). Co to pro florbal přinese do budoucna?

Pro florbal je nejdůležitější, aby byl schopen pravidelně obhajovat své místo mezi 30 prioritizovanými a populárními sporty v Česku. Oddíly proto podporujeme tak, abychom společně pomáhali celkovému rozvoji florbalu a budování jeho pozice na regionální i celostátní úrovni. Je nutné, aby i samy oddíly byly dostatečně ambiciózní a všichni jsme táhli za jeden provaz. Z dlouhodobých prohlášení vedení NSA je patrné, že by prioritizované sporty měly získávat větší podporu, ale ta bude realizována až po navýšení podpory sportu ze strany státu. Právě proto potřebujeme být silní, abychom z této exkluzivní společnosti nevypadli, což souvisí i s kontextem výše uvedené klesající demografické křivky. Chceme být nadále pro lidi atraktivní volbou pro sportování i zábavu.

Připomeňte si Superfinále 2024:

| Video: Youtube

Jak již zaznělo, jednou z výzev bude světový šampionát v roce 2025. V jaké fázi jsou aktuálně přípravy a jak se osobně těšíte do Brna a Ostravy?

Klíčovým prvkem, když pominu sportovní výsledek, je jednoznačně budování pozice florbalu v České republice. Mistrovství světa se koná ve druhém a třetím největším městě naší země. To, jak nás obě města podporují, naznačuje silnou pozici florbalu a dává nám to velký závazek. Pokud dokážeme přivést do hal desetitisíce diváků, kteří utratí v daných regionech peníze, tak to nám může pomoci posunout vnímání florbalu v rámci nejen sportovního prostředí. Osobně se na mistrovství těším moc, jak sportovně, kdy náš tým prokázal vzrůstající výkonnost v posledním cyklu, tak i na atmosféru celé akce s ohledem na to, že historicky florbalové akce na našem území patří mezi výjimečné sportovní eventy, na které jak fanoušci, tak i zástupci ostatních florbalových zemí jezdí velice rádi.

Nedávno byla prezentovaná vizuální podoba šampionátu, která má mnohem hlubší význam. Co tedy očekáváte, že mistrovství světa přinese a jaký dopad bude mít/by mělo mít na celou florbalovou komunitu?

Vizuál propojený elegantním dvojitým W, pestrými barvami a samozřejmě s tím i spojené projekty mají způsobit i to, že nám pomůžou posílit pozici žen ve florbale. Je samozřejmě klíčové, abychom co nejvíce rozšířili počet hráček, ale je nutné zvýšit také počet žen ve všech ostatních rolích ve florbale. Byli bychom rádi, kdyby se zvedl počet dívek a žen, které jsou také trenérkami, rozhodčími, funkcionářkami v oddílech i federaci.

Ještě předtím nás ale budou čekat další vrcholy - nejprve v prosinci mistrovství světa mužů v Malmö. Jaká máte očekávání?

Jsme nejen inovativní a férový, ale i ambiciózní sport, takže máme očekávání minimálně shodná s těmi, které jsme měli před dvěma lety, kdy jsme postoupili do finále. Máme mladý a silný tým, založený na dvou generacích ze zlatých mistrovství světa juniorů, které vycházejí z výborné koncepční práce s mládeží, a to jak na úrovni talentovaných hráčů, tak i v klubech. Díky sportovnímu úseku Českého florbalu vznikla reprezentace do 23 let a hráči z ní vycházející se zapojují do dění v dospělém národním týmu. Realizační tým okolo Jaroslava Berky pracuje velmi intenzitně a koncepčně a věřím, že jsme na správné cestě k dalším úspěchům.

Další akcí jsou pak Světové hry v Číně v roce 2025. Jak důležitý je pro český florbal obecně rozvoj na mezinárodním poli?

Pro florbal je úspěch, že se této olympiády neolympijských sportů budou poprvé v historii účastnit i ženy. Na uplynulých Světových hrách, které se konaly v roce 2022 v americkém Birminghamu, si udělal florbal dobré jméno, patřil mezi nejsledovanější sporty a potvrdil velmi dobrý trend. Je důležité, abychom budovali silnou mezinárodní strukturu. Jako Český florbal chceme být lídry v této oblasti. Máme ambici pomáhat mezinárodnímu rozvoji, což se ukazuje např. v projektu Floorball: Fit For Future, který maximálně podporuje a také spolufinancujeme. V poslední době jsme rozjeli užší spolupráci s německým Floorball Deutschland, kterým pomáháme v rozvoji. A v září nás čeká první výjezdní utkání právě v Německu. Obecně je pro nás spolupráce a pomoc federacím, které nepatří do silné čtyřky, důležitá součást práce na mezinárodním rozvoji florbalu.

MS v roce 2028? Jedna z nejdůležitějších věcí

V lednovém rozhovoru jste také zmínil, že budete usilovat o pořádání mužského MS v roce 2028. Jaký je posun v této oblasti?

Je to jedna z nejdůležitějších věcí, které nás čekají v nadcházejícím období. Momentálně je před námi úkol, abychom po vyhlášení tohoto cíle sestavili co nejsilnější kandidaturu a ukázali celému nejen florbalovému světu, že se nebojíme velkých slov a chceme zorganizovat stejně jako v roce 2018 další skvělý šampionát a znovu atakovat zmíněné divácké rekordy. S tím souvisí i to, abychom si vytvořili silné politické zázemí, které vychází i ze struktury našeho hnutí. Během jednoho roku bychom měli mít jasno, zda se opět po deseti letech vrátí mužský šampionát k nám do České republiky.

Když jste nastupoval, tak jednou z vašich výzev byla otázka infrastruktury. K jakému došlo posunu v této oblasti?

Neustále jsme součástí projektu pěti halových sportů, v němž společně s basketbalem, futsalem, házenou a volejbalem pracujeme na tom, aby se jednak rozšiřoval počet hal, ale zároveň, aby také vznikaly haly vhodné pro elitní sport. Snažíme proto aktivně komunikovat s NSA, dodávat naše know-how a prezentovat potřeby pro naše sporty, aby podporovala projekty hal, jež mohou sloužit více sportům. Je to zároveň i o diskusích s politiky, kteří musí zajistit finance, abychom mohli mít k dispozici odpovídající a funkční haly v krajských městech a dalších významných sídlech napříč regiony. Zároveň si uvědomujeme, že chybí odpovídající hala s větší kapacitou v Praze. Příkladem může být finále Poháru mistrů, který hostila aréna s kapacitou necelých 1500 diváků a divaček, přičemž se nebojím říci, že fanouškovský potenciál této akce byl minimálně trojnásobný.

Ve vedení Českého florbalu se nezaměřujete jen na samotné soutěže, ale také na zdravé prostředí florbalu, kulturu prostředí a etiku. Mohl byste práci v této oblasti trochu více přiblížit?

Kromě toho, že řešíme sport jako takový, cítíme, že florbal je lídrem v otázce transparentnosti. Mám za sebou spoustu rozhovorů se zástupci jiných sportů či významnými partnery, kteří mi potvrzují, že jméno florbalu velmi dobře rezonuje právě s ohledem na jeho transparentnost. To, co všechno zveřejňujeme, je především podle nich velmi unikátní a je to pro nás velká deviza. I přestože kvůli naší velikosti můžeme mít neshody, tak hodnoty, etika a kultura se drží na skvělé úrovni, čehož si opravdu moc vážím. Jsme schopni se dohodnout na postupech, které nejsou striktně vázané rigidní legislativou a řadou předpisů, což mnohdy prodlužuje především rozvoj. Vychází to hlavně z toho, že si navzájem věříme. Ale zároveň tím není dotčena elementární kontrola procesů.

Jakou roli na toto prostředí mají samotné oddíly?

Jsou naprosto nedílnou součástí a chtěl bych jim i touto cestou poděkovat. Za poslední rok jsem navštívil desítky klubů, mluvil jsem s jejich zástupci a zástupkyněmi. Oddílové prostředí je pro mě velmi důležité. Jen díky dobré práci samotných klubů se budeme schopni se stále zvětšovat. S ohledem na porovnání se severskými zeměmi jsme o něco menší. Musíme všichni společně zvládnout rozpohybovat společnost. To nemůže dělat jen federace, ale důležitá je právě podpora klubů. Výkonnostní florbal má jiné potřeby oproti hobby florbalu a ty nůžky se budou zvětšovat. Je potřeba hlídat udržitelnost prostředí. Snažíme se nastavovat legislativní úpravy tak, aby se i kluby chovaly finančně a společensky zodpovědně. Právě oddíly jsou v rámci komunit nositeli hodnot, které prezentují a mají zodpovědnost nejen za své elitní týmy, ale i sportující mládež.

Z toho všeho je jasné, že vás rozhodně nečekají snadné čtyři roky. Budete mít čas na rodinu, své děti a třeba na to, abyste si zašel sám zahrát florbal? Případně jak trávíte volný čas?

Jak jsem zmínil na začátku, tak funkce prezidenta mě překvapila svou náročností. Na sto procent se věnuji práci pro florbal a toho volného času není mnoho, proto se jej snažím věnovat právě rodině. A nadále se budu chtít udržovat také v kondici, kdy se mi jednou za čas podaří zahrát florbal s výrazně mladšími hráči, které už sice nepředběhnu, ale mohu těžit se svých prvoligových zkušeností (úsměv).