„Z našeho pohledu byla pochybení klubu nesporná, v převážné většině navíc samotným klubem doznaná,“ říká Staněk, který v současnosti vykonává funkci sportovního ředitele FK Dukla Praha. V minulosti působil na stejném postu v Jihlavě.

Byl z vašeho pohledu případ jasný? Pochybil klub z Dolní Kalné, sekretář Navrátil, nebo vinu nese i delegát?
Primárně nemohu komentovat vše, co před naší komisí zaznělo. Nicméně z našeho rozhodnutí je patrné, že z našeho pohledu byla pochybení klubu nesporná, v převážné většině navíc samotným klubem doznaná. Provedli jsme rozsáhlé dokazování, včetně všech důkazů, které klub a jeho trenér navrhli. Z dokazování pro nás vyplynulo také do jisté míry nevhodné, nebo vzhledem k situaci netaktické chování delegáta, rozhodně však takové chování nemůže ospravedlnit chování jednotlivých odpovědných osob z domácího klubu na utkání.

Reakce funkcionáře Tomáše Navrátila:

Tomáš Navrátil nepovažuje trest za správný.
Trest za "pivní" skandál v Podkrkonoší. Ruka ruku myje, zlobí se Navrátil

Jak jste postupovali?
Všechny důkazy jsme si dali dohromady, posoudili je ve vzájemné souvislosti a shodli jsme se, že pravděpodobná verze celého případu je taková, jak jsme jí popsali v rozhodnutí. Posouzení případných pochybení rozhodčích a delegáta je pak v gesci příslušné komise.

Vy jste měl možnost nahlédnout i do policejního protokolu. Jak se k tomu stavěla policie?
Policie ČR v zásadě jen zadokumentovala vyjádření dotčených osob a na jejich podkladě dala podnět správnímu orgánu, aby zahájil s jednou osobou správní řízení, jehož výsledkem je pravomocné uložení pokuty za spáchání přestupku narušení občanského soužití, fyzické a verbální napadení jiné osoby.

Se všemi zainteresovanými v případu jste mluvil. Co vám vyplynulo z jejich výpovědí?
Nemohu sdělovat podrobnosti, nicméně všichni svědci se prakticky shodli na totožném skutkovém ději. Samozřejmě dílčí rozpory tam byly, ale pro nás v zásadě nepodstatné. Jestli někdo někoho verbálně napadne a svědci se neshodnou na konkrétních slovech, to už jsou detaily, které svědčí v základech o stejném průběhu konkrétní události. Samozřejmě každý člověk si to, co se stalo, interpretuje po svém. Právě proto jsme také ale posoudili všechny důkazy a výpovědi ve vzájemné souvislosti. Rozpor nastal pouze v tom celém vyvrcholení, při odjezdu rozhodčích a delegáta utkání. Tam jsme se přiklonili k rozhodnutí, že k napadení delegáta došlo, ale nikoliv na základě jeho tvrzení, ale na základě zhodnocení všech dalších důkazů a okolností, které vyšly najevo.

Návrat soutěží v únoru. Fotbalisté zbystřete! Kdo ještě někdy plánujete vyměnit domácí pohodičku za fotbal, pak vězte, že „jarní“ mistrovské duely se v kraji začnou hrát dříve než obvykle.
Hrát budeme a soutěže dohrajeme, doufá bezbřehý optimista Ladislav Brož

Tomáš Navrátil, který toho pro fotbal v Dolní Kalné udělal hodně a působil i ve funkcích KFS, se cítí poškozen. Ale ze všeho vyplývá, že po celodenních oslavách šlo prostě o jeho momentální selhání. Jak to vidíte vy?
I když pana Navrátila osobně neznám, slyšel jsem hodně dobrého o jeho přínosu pro fotbal v našem regionu. K událostem toho dne bych rád poznamenal, že z našeho pohledu se jednaloo momentální selhání nejen jeho, ale i zejména všech ostatních, co měli utkání a jeho zabezpečení na starosti, protože jinak si neumím vysvětlit, pokud měl pan Navrátil už jeden fyzický a verbální konflikt s delegátem, proč ho vůbec hlavní pořadatel a ostatní členové klubu nechali jít s delegátem do další konfrontace. Z našeho pohledu bylo finální napadení logickým vyústěním průběhu utkání, které eskalovalo po ten finální konflikt, jehož součástí byl i pivní útok fanoušků vůči rozhodčím a jejich zastrašování. Proto jsme apelovali v našem rozhodnutí na kluby, aby v případě, že se jim situace vymyká z rukou, zavolali hlídku Policie ČR nebo obecní policie.

Tohle byl ojedinělý případ,v rámci KFS snad jeden takový za posledních osm let. Co byste řekl k chování při fotbalových zápasech v kraji?
Mohu vycházet primárně z toho, že k nám se případů dostává minimum, tak doufám, že to znamená, že ta situace není špatná. Já jsem se zápasy v našem kraji v kontaktu primárně přes „svůj“ FC Nový Hradec, kde pár zápasů ročně vidím a nic zásadně negativního tam nezaznamenávám.

Ilustrační fotografie.
Jarní část začne dohrávkami

Verdikt ORK KFS

Odvolací a revizní komise Královéhradeckého KFS, jejímž předsedou je Jan Staněk, měla po nahlédnutí do policejního protokolu a výslechu všech zainteresovaných brzy poměrně jasno a v případu FK Dolní Kalná vynesla následující tresty:

Klub FK Dolní Kalná obdržel pokutu ve výši 25 tisíc korun.
Sekretář Tomáš Navrátil dostal pokutu 10 tisíc korun a zákaz výkonu všech funkcí do 30. června 2022.

Pozn. - 1.: V závěru zprávy ORK stojí, že se klub dopustil závažných disciplinárních provinění spočívajících ve vážných porušeních povinností pořadatelské služby. A to v situaci, kdy mohl předvídat, že předmětné utkání je rizikové s ohledem na probíhající celodenní oslavy.
2. Pavel Mareček už nepůsobí jako delegát KH KFS.