„Razantní neracionální zvyšování výdajů této společnosti v minulých letech vůbec neodpovídá reálným příjmům, které tato společnost dosahuje. Kladný výsledek hospodaření v období 2017/2018 byl dosažen pouze formálně, a to díky vytvořené neuhrazené pohledávce vůči společnosti, řízené v té době bývalým předsedou představenstva fotbalového klubu,“ okomentoval situaci Miroslav Cák, právník advokátní kanceláře AGM Partners, která audit prováděla.

„Minulé vedení fotbalového klubu trvale zvyšovalo mzdy, náklady na hráče a trenéry bez toho, aby bylo zajištěno jejich financování. Dozorčí rada složená ze zástupců města selhala, tyto nesrovnalosti včas neodhalila a upozornila na ně až ke konci volebního období,“ dodal.

Město Opava, tedy vlastník klubu, je připraveno celou situaci urychleně řešit. „Město bude mít za úkol, v co nejkratší době stabilizovat právní a ekonomický stav tak, aby nebylo ohroženo působení v první fotbalové lize a zároveň zabezpečen trvale udržitelný rozvoj fotbalového klubu,“ podotkl primátor města a místopředseda představenstva SFC Opava Tomáš Navrátil.

Situace v SFC Opava bude důležitým tématem na mimořádném zastupitelstvu města, které se uskuteční 22. února.