„Sto procent z těch 52 milionů korun grantu od hlavního města bude směřovat do mládeže a to podle jasně nastavených parametrů. Je to průlomový moment ve fungování pražských fotbalových oddílů, dává to klubům do budoucna jistotu, že kdo se bude o mládež starat a rozvíjet ji, dostane na to adekvátní podporu. Je to prozíravé rozhodnutí a jsem rád, že se v téhle turbulentní době podařilo přesvědčit pražské politiky, že když se řekne fotbal, tak to nejsou jenom aféry, ale může to znamenat také sportování dětí," říká Dušan Svoboda, předseda Pražského fotbalového svazu, a doplňuje: „Všechny prostředky jsou určeny na podporu kvalifikovaných trenérů mládeže a na jejich vybavení. Kvalitní trenérské zázemí je totiž základ nejen toho, abychom v prostředí pražského fotbalu vychovávali dobré fotbalisty, ale zejména děti s kladným přístupem ke sportu, které se mohou dlouhodobě rozvíjet."

Svoboda si uvědomuje, že po nedávné valné hromadě Fotbalové asociace České republiky, bude celé fotbalové hnutí pod důkladnějším dohledem orgánů i veřejnosti. „Pro mě a mé kolegy z PFS je teď jasná priorita dohlédnout na transparentní vyúčtování a prokázat, že peníze skončily tam, kde měly. To je nutná podmínka pro to, aby magistrát podporoval fotbal v Praze i nadále," vysvětluje Svoboda.

Dušan Svoboda ocenil přístup a přínos Petra Břízy, bývalého hokejového reprezentanta a nyní zastupitele hlavního města Prahy, který vede komisi pro sport a tělovýchovu. „Petr je člověk, který se obecně o sport v Praze hodně zajímá a velmi dobře si uvědomuje, jak je důležitá podpora mládeže. Proto mu patří náš velký díky. Pomohlo i to, že jsme měli velice dobře připravený projekt, za to patří dík i mým kolegům z vedení PFS, kteří se na jeho přípravě podíleli" uzavírá Svoboda.