Galerie: Zbývajících několik metrů zeminy bude odtěženo z protější strany kvůli sesuvům. Ve směru Lovosice bu