Galerie: Bombardování řek a mostů během druhé světové války

Vyschlé koryto řeky Pád. Bombardování lodí i mostů na říčních tocích během druhé světové války s sebou neslo zanesení říčních koryt spoustou munice, jež se po válce jen obtížně likvidovala. Opadající říční toky ji nyní odkrývají Noční bombardování okolí neidentifikované řeky v Evropě během druhé světové války (pravděpodobně jde o oblast Antverp v Belgii). S klesajícími hladinami vod se dávno svržené bomby znovu vynořují z říčního dna Takto to vypadalo bezprostředně po konci války kolem celé řady evropských řek Mosty a přechody přes řeky patřily k nejčastějším cílům náletů a bombardování, jež mělo obvykle kruté důsledky i pro další budovy postavené v okolí řek Bombardování během druhé světové války z leteckého pohledu