Galerie: Deportace maďarských Židů do vyhlazovacích táborů, zejména do Osvětimi, květen 1944

Shromažďování maďarských Židů v Budapešti před transporty do Osvětimi. Židé v internačním táboře Kistarcsa, Maďarsko (1944) Fronta před tzv. Skleněným domem, neboli švýcarským velvyslanectvím v Budapešti, kde se židovští obyvatelé Maďarska snažili získat ochranné pasy Švýcarský konzul Carl Lutz řídil přes Skleněný dům, tedy budovu velvyslanectví v budapešťské ulici Vadasz, emigraci tisíců maďarských Židů do Palestiny Selekce maďarských Židů při příjezdu do koncentračního tábora Osvětim v roce 1944. Selekce maďarských Židů na rampě v táboře Osvětim II-Birkenau v Němci okupovaném Polsku, někdy kolem května 1944 Židé z Podkarpatské Rusi přijíždějí do Osvětimi a jsou vyváděni na rampu v Březince v těsné blízkosti plynových komor. Komíny v pozadí patří vlevo a vpravo Krematoriu II a III, v jejichž strukturách byly i podzemní svlékárny a plynové komory Židé z Podkarpatské Rusi, tehdejší části Maďarska, čekají na rampě vyhlazovacího tábora Osvětim II-Březinka. Fotografie je součástí sbírky známé jako Osvětimské album, kterou památníku Jad Vashem věnovala přeživší Lili Jacobová Židovští občané na osvětimské rampě Maďarští Židé čekající na selekci po deportaci do vyhlazovacího tábora Osvětim II - Březinka Vyhlazovací tábor Osvětim II - Březinka. Skupina Židů je vedena k plynovým komorám a krematoriím 2 a 3, 27. května 1944. Fotografie zachycuje příjezd maďarských Židů z ghetta Tet Židovské vězeňkyně ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Rudolf Jisra'el Kastner, známý také jako Rezső Kasztner,  ve vysílání Kol Jisra'el, fotografie z počátku 50. let Maďarský regent Miklós Horthy