Galerie: Dřív téměř každé druhé. Falšovaných vín ubylo i díky přísnějšímu zákonu o dovozu