Galerie: Dům Brumov

Zděná stavba s dřevěnými okny přirozeně respektuje hlavní rysy stavění v národopisné oblasti jižního Valašska. Z domu je mimořádný výhled do zahrady a krajiny. Dům je založen na železobetonových základových pásech. Suterén je ve své prosvětlené západní části využit jako hlavní obytný prostor domu a je velkoryse propojený s obytnou terasou. Celá lokalita náleží do III. zóny CHKO Bílé Karpaty. Pozemek stavby se nachází v centrální části rezidenční čtvrti. Vnitřní uspořádání domu vychází ze skutečnosti, že nestojí na rovině. Nechybí centrálně umístěný krb. Strop nad suterénem a interiérové schodiště jsou železobetonové monolitické.