1/1

OHEŇ HAVAROVANÉ vozidlo zcela zničil.

OHEŇ HAVAROVANÉ vozidlo zcela zničil.

Zdroj: HZS