Galerie: Karpatsko-dukelská operace

Základem 1. československé armády na Slovensku při povstání v srpnu 1944 byla Slovenská armáda, doplněná o partyzánské oddíly, vyslané ze Sovětského svazu. Na snímku protiletadlová obrana centra povstání, Banské Bystrice Do karpatsko-dukelské operace na pomoc povstalcům na Slovensku byl 8. září 1944 nasazen také 1. čs. armádní sbor v SSSR. Na snímku čs. tanky na přesunu k prvním karpatským hřebenům První jednotkou zahraniční armády, která, stanula na půdě vlasti, byl 1. čs. stíhací letecký pluk. Pluk operoval z letiště Zolná na povstaleckém území na Slovensku Budova slovenského Slobodného vysílače v Banské Bystrici Dne 28. října 1944 vydal velitel 1. československé armády na Slovensku rozkaz k ukončení vojenského odporu a přechodu na partyzánský způsob boje. Na snímku opuštěná technika povstalců podél ústupové cesty na Donovaly Na Kótě 640 severně Vyšného Komárníku. Zleva: Vojta Černý, škpt. Procházka, Ludvík Svoboda, sovětský plukovník, Bedřich Reicin Vstup československých a sovětských jednotek na území Československa. Plukovník Ludvík Svoboda (5. zleva) s vojáky čs. jednotky před odjezdem z Buzuluku. Ludvík Svoboda Karel Klapálek v 60. letech minulého století