Galerie: Když se hádá duše s tělem

Pohyb ke svému životu potřebujeme. Většinu dne, na rozdíl od našich předků, prosedíme. Potíže způsobené pandemií, která se rozšířila do všech koutů naší planety, zkomplikovaly život každé lidské bytosti. Jedinec, který se jednostranně věnuje jen zdokonalování svalové hmoty, opomíjí kultivaci jiných stránek své osobnosti. Jestliže jedinec nerozumí sám sobě, nemůže rozumět jiným lidem. Jeden z nejdůležitějších základních kamenů osobnosti jedince je emocionální zkušenost v nejranějších fázích dětství, kdy malé dítě usiluje o vytvoření blízkého důvěryhodného vztahu. Udržování či optimalizování osobní pohody dosahují různí lidé různými způsoby. někteří z nás považují za nejkrásnější lidské tělo, jiní dávají přednost osobnostním kvalitám. Ideál spokojeného života? Dříve buchty na stole, nyní na břiše. Jsou jedinci, kteří dobře rozumějí vlastním pocitům, i jedinci, kteří je neumí dešifrovat.