Galerie: Kvíz filozofie

Platón. Kopie portrétu vytvořeného Silanionem kolem roku 370 př. n. l. pro akademii v Athénách Athénská škola je jedno z nejslavnějších děl Raffaela Santiho. Uprostřed fresky spolu diskutují realista Aristotelés, jenž ukazuje dlaní k zemi, a idealista Platón zdvihající prst k obloze Portrét Barucha Spinozy. Autor neznámý Portrét historika a filozofa Davida Huma