Galerie: Laboratoř, věda, vědci

Mikrobiologická laboratoř, výzkum - ilustrační foto. Nedostatek žen v české vědě není novinkou, problém se ale výrazně nelepší. Českých vědkyň je přibližně 47 procent z celkového množství vědců, nejvíce pracují v lékařských oborech, sociálních, humanitních a zemědělských vědách. V nedávné době zveřejnil Evropský statistický úřad (Eurostat) výstup, ze kterého vyplývá, že se mezi lety 2010 a 2020 počet žen v tuzemské vědě snížil o 1,6 procenta. Společně se Slovenskem jsme zaznamenali největší pokles z celého společenství. Ani kratší časové srovnání nepřináší lepší výsledek. Ve dvou třetinách členských států tvoří většinu lidí pracujících ve vědě ženy. Pouze v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, Itálii, Maltě a Česku by jejich podíl menší, než padesát procent. Vědkyně navíc vůbec nenacházejí pozice v soukromém sektoru, pracuje jich tu pouze třinácti procent.