Galerie: Láďa Hruška a Jiří Ondřej předvádí výrobu březové metly