Galerie: Leopold II.

Leopold II. byl mimořádně schopným osvícenským panovníkem. Marie Ludovika Španělská, manželka Leopolda II. Původně si měla brát jeho staršího bratra, ten ale ještě před sňatkem zemřel. O tom, že se Petr Leopold jednou stane císařem Leopoldem II., v jeho mládí nikdo ani nesnil. Leopold II. s Marii Ludovikou Španělskou přivedli na svět celkem šestnáct potomků. Leopold se tak vyrovnal svým rodičům. V pořadí druhorozený syn Leopolda II. Ferdinand převzal po otci Toskánské velkovévodství. Nejstarší syn Leopolda II., František, se stal císařem a dědicem habsburské monarchie. Leopold II. s Marii Ludovikou Španělskou přivedli na svět celkem šestnáct potomků. Leopold se tak vyrovnal svým rodičům. Josef II. (vpravo) se svým mladším bratrem Leopoldem, pozdějším císařem Leopoldem II. Oba byli osvícenci a zaváděli reformy, Leopold byl ale úspěšnější. Leopold II. byl mimořádně schopným osvícenským panovníkem.