Galerie: Lužičané vzpomněli na statečné rodáky v Mauthausenu. Odhalili jim pamětní desku