Galerie: Mláďata tuleňů mění tón hlasu stejně jako člověk

Kromě toho, že jsou tulení mláďata roztomilá a jsou důležitou součástí mořského ekosystému, mají podle nové studie neobvyklou schopnost… Vědci odhalili, že mohou měnit intenzitu svého hlasu, aby jim bylo lépe rozumět. Tuto schopnost sdílí společně s člověkem a pár dalšími savci. Schopnosti měnit tón hlasu se říká vokální plasticita. Člověk či zvíře, které tuto schopnost má, upravuje svůj hlas v odpovědi na změny v prostředí kolem něj tak, aby byl slyšet. Podle autorů studie je schopnost jasně a precizně komunikovat důležitá pro páření, prchání před predátory a pro sociální učení. Vědci měli hned několik důvodů, proč chtěli zkoumat vokální schopnosti tuleních mláďat. Vzácnou schopnost imitovat a učit se nové zvuky už dříve viděli mezi dospělými tuleni obecnými a u pár dalších savců. Velmi málo z nich má ovšem schopnost měnit polohu hlasu tak, aby zněl výš nebo níž, což je pro lidskou komunikaci zásadní. Podle autorů jsou ploutvonožci, jako jsou tuleni nebo mroži, skvělými modely pro hlasové učení. Jsou totiž ze všech zvířat nejblíže lidskému evolučnímu vývoji a diverzifikaci. Poté, co tuleni slyšeli z reproduktoru hrát v průběhu pár dní pětačtyřicetiminutovou nahrávku složenou z vysokých, nízkých nebo žádných tónů, začali sami spontánně volat. Když mláďata slyšela hlasitější zvuky moře, svou výšku hlasu snížila. Tohle chování se nazývá Lombardův efekt. Je typické pro člověka, kdy zvyšuje svůj hlas, pokud je okolo něj příliš velký hluk a není ho dobře slyšet. Mezi další zvířata, která tento efekt dokáže využít patří ještě některé druhy žab, ptáků nebo netopýrů.