Galerie: Nástroje jsou u nás slyšet v každé hodině, svěřuje se oceněná učitelka Přibylová

Marcela Přibylová učí děti hudbě, ale i nehudební předměty jsou plné tónů, zvuků a melodií. Své žáky dovedla Marcela Přibylová k vítězství v talentové soutěži Zlatý oříšek. Své žáky dovedla Marcela Přibylová k vítězství v talentové soutěži Zlatý oříšek. Své žáky dovedla Marcela Přibylová k vítězství v talentové soutěži Zlatý oříšek. Své žáky dovedla Marcela Přibylová k vítězství v talentové soutěži Zlatý oříšek.