Galerie: Navalis 2018

Jedním z vrcholů Svatojánských Navalis byly lodě Geographia a Cavalli - benátské lodě typu bissone, které poprvé opustily Benátky, aby se mohly prohánět pro vlnách pražské Vltavy. Geographia (červená) a Cavalli (modrá) - šestnáctimetrové bohatě zdobené benátské lodě celé odpoledne brázdily vltavské vody. Lodě poháněla síla 16 gondoliérů. Cavalli s koňmi na přídi znázorňuje rychlost benátských lodí. Žena s glóbem na přídi lodi Geografia je symbolem objevitelských a dobyvatelských úspěchů Benátek. Cavalli a Geografia pod Karlovým mostem poprvé ochutnaly sladkou vodu. Nejen lodě bissone se během desátého ročníku Svatojánských Navalis proháněly po Vltavě. Řeka pod Karlovým mostem se zaplnila loděmi všech druhů a velikostí. Diváci mohli pozorovat odpolední program z Karlova mostu nebo z obou břehů řeky. Celé slavnosti začaly na Pražském hradě v katedrále Sv. Víta, kde celebroval mši svatou arcibiskup olomoucký Jan Bosco Graubner. Poté se vydalo procesí na Karlův most. Procesí na Karlově mostě připomnělo Jana Nepomuckého, na jehož počest se celé slavnosti konaly. Jan Nepomucký je patronem všech lidí od vody. Pět parašutistů znázorňovalo symbol sv. Jana Nepomuckého – pět hvězd, které se podle legendy objevily na vodě, poté co byl shozen z mostu do Vltavy. Parašutista, který se vznáší nad řekou Vltavou během slavnosti Svatojánských Navalis. Parašutista během doskoku na jeden z pontonů. Matrace o průměru cca 2 metry byla záchytným bodem pro parašutisty. Jen jejich mistrovské umění jim dovolilo dopadnout na matraci a ne do vody. Na programu byla i regata veslic a plavba otužilců. ) Po západu slunce zahrál symfonický orchestr sedm vět symfonie Venezia di San Giovanni Nepomuceno, kterou k letošním Navalis složil dirigent a skladatel Kryštof Marek. Cavalli brázdí vodu za doprovodu vážné hudby. Barokní lodě využívala především benátská aristokracie k prezentaci svého bohatství a moci. Zatímco se na pontonu uprostřed Vltavy střídali hosté programu, kolem kroužily lodě české i benátské. Benátská gondola s italským gondoliérem. Lodivod pražský. Vrcholem Svatojánských Navalis byl ohňostroj komponovaný do závěrečné věty symfonie Kryštofa Marka. Během ohňostroje se rozsvítily i nápisy PRAGA – NAVALIS – VENEZIA. Ten symbolizoval spojení mezi Prahou a Benátkami, kterému byla slavnost také zasvěcena. Závěrečný ohňostroj sklidil velký potlesk a uznání.