Galerie: Píseň o ruským císaři a prajským králi

Car vyorává brázdu u Hluboké - obraz Ferdinanda Runka Zámek Hluboká Zámek Hluboká Zámek Hluboká Ruský císař Alexandr I. v roce 1817 Totéž pole u dnes. Nachází se u lesíka za Hosínem v místě zvaném Vývarka. Totéž pole u dnes. Nachází se u lesíka za Hosínem v místě zvaném Vývarka. Hospoda U Cara na místě bývalé obce České Vrbny (dnes součást Českých Budějovic). Maršálská hůl z narvalího klu, kterou daroval car Alexandr I. Karlu Filipovi ze Schwarzenbergu za spoluúčast na vítězství u Lipska. Přepis původní písně "o ruským císaři", jak ji zapsala Anna Fajtlová. Varianta Písně o ruským císaři a prajským králi z časopisu Český lid (1905). Varianta Písně o ruským císaři a prajským králi z časopisu Český lid (1905).