Galerie: První nosorožci ze Dvora Králové byli ve Rwandě vypuštěni do volné přírody