Galerie: Salta, přemety, žonglování. Mladí akrobaté a cirkusáci předvedou svoje umění