Galerie: 17. listopad na vlnách Rádia Svobodná Evropa VII.

Vývoj v Československu v prvním týdnu po 17. listopadu komentoval před dvaceti lety Milan Schulz. Do RSE telefonoval za výtvarníky Pavel Brom. Jaká atmosféra panovala v redakci RSE, vyplývá z následujících slov Karla Moudrého. Agneša Kalinová oznamuje v RSE pád Jakešova vedení, k němuž došlo 24.11. 1989 večer. V Rádiu Svobodná Evropa hovořil o atmosféře v Občanském fóru po Jakešově pádu Jan Urban, kterému telefonovala Lída Rakušanová. Z demonstrace na Václavském náměstí se na vlnách RSE hlásil 24.11. už jen Petr Pospíchal. Ředitel československého vysílání Pavel Pecháček byl ten den vypovězen. Bylo to jen několik hodin předtím, než Jakešovo vedení padlo.  Nejasný postoj vedení československé armády komentoval v RSE její tehdejší redaktor Karel Kühnl.