Galerie: Škola vzhůru nohama

Mateřská škola Děti ve škole se musely učit i v rouškách. Děti ve škole s rouškami? Již běžná záležitost. Výuka na první stupni v době koronaviru? Žáci sedí v rouškách a na třetí ze čtyř vyučovacích hodin se celá třída chodí ven provětrat. Žáci prvních a druhých tříd dostanou vysvědčení ve škole. Ostatní přes monitor z domova. Žáci obvykle v pololetí dostávají výpis z vysvědčení. Listinná podoba s ochrannými prvky se dává až na konci roku. Školáci v rouškách