Galerie: Udělení čestné hodnosti Doctor Honoris Causa Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně paní Sonje Bata.