Galerie: Stáčení prvního medu včelstva ze střechy budovy Magistrátu hl. m. Prahy