Galerie: Světový tunelářský kongres 2019 se koná v Bourbonském tunelu pod Neapolí