Galerie: Václav Sternberg

Václav Sternberg Karikatura - Vojtěch Sternberg měl za sebou před vstupem do politiky válečnou kariéru. Už jako říšský poslanec velikášsky burcoval například proti ruskému impériu během Rusko-japonské války a vyzýval k zapojení mocnářství do konfliktu Václav Sternberg Václav Sternberg