Galerie: Vyhořelý dům v Hrbovické ulici v Předlicích den po požáru