Galerie: Vypálení osady Ležáky, 24. června 1942

Osada Ležáky, jak vypadala před vypálením Švandův mlýn v Ležákách během 1. světové války. Za nacistické okupace odsud vysílala od počátku roku 1942 vysílačka Libuše Ležácký mlýn z pohledu od místních lomů Četař Jiří Potůček, radista a šifrant paravýsadku Silver A, na civilním snímku určeném pro protektorátní legitimace Rotmistr Josef Valčík, zástupce velitele paravýsadku Silver A, foto pořízené přímo v protektorátu na protektorátní legitimaci Nadporučík Alfréd Bartoš, velitel paravýsadku Silver A, na civilním snímku určeném pro protektorátní legitimace Hana Krupková na snímku z roku 1941 Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková. Sestry Štulíkovy, Jarmila a Marie, byly jediné, které vyhlazení Ležáků přežily. Obě byly odeslány na převýchovu do Třetí říše