Galerie: Zámek Artstetten: místo posledního odpočinku Ferdinanda d’Este

Někdejší letní sídlo Františka Ferdinanda d’Este stojí napůl cesty mezi Vídní a Lincem. Poslední slova arcivévody před smrtí v automobilu? „Žofinko, neumírej, zůstaň naživu pro naše děti!“ Část expozice je věnována benešovskému pivovaru, který Ferdinand na sklonku 19. století založil. Při hodinu a půl trvající prohlídce se podíváte do třicítky místností. Při hodinu a půl trvající prohlídce se podíváte do třicítky místností. Při hodinu a půl trvající prohlídce se podíváte do třicítky místností. Při hodinu a půl trvající prohlídce se podíváte do třicítky místností. Dostanete se i do rodinné hrobky, na místo posledního odpočinku nástupnického páru. Čtvrthodinu jízdy od Artstettenu se nachází obrovský klášterní komplex v Melku.