„Už pro mě nejsi můj otec. Zříkám se jména Mussolini,“ napsala v roce 1944 Edda Mussoliniová Cianová svému otci Benitu Mussolinimu, italskému fašistickému vůdci. Edda přitom byla jeho nejoblíbenější dcerou, dříve horlivou zastánkyní fašismu a ve 30. letech jedním z otcových důvěrníků. Mussolini ale nevyslyšel její prosby ani vydírání a 11. ledna přesně před 80 lety nechal popravit Eddina manžela Galeazza Ciana, hraběte z Cortelazzo a Buccari.

Ciano byl vedle Mussoliniho důležitou postavou fašistické kapitoly italských dějin 20. století. „Byl druhým nejmocnějším mužem italského fašismu, následníkem Duceho, ministrem zahraničí - tedy postavou s klíčovou rolí při definování italských vztahů s hitlerovským Německem, velkým svůdcem, manželem Eddy. Jeho komplexní postava má mnoho aspektů,“ zmínila například italská stanice Rai

Benito Mussolini se zmocnil vlády státním převratem v říjnu 1922, od roku 1925 již vystupoval jako diktátor:

Mussolini a jeho Černé košile během pochodu na Řím v říjnu 1922
Před sto lety si Mussolini řekl o absolutní moc. O den později se Itálie změnila

V roce 1943 se pak Ciano stal jedním z těch, kdo hlasovali za Mussoliniho pád. Podepsal si tím rozsudek smrti. Němci totiž Mussoliniho osvobodili a v době svého návratu k moci dal Ciana popravit.

Ciano se po své smrti stal pro historiky důležitým zdrojem informací o fungování nejvyšších kruhů italského fašistického režimu. Do roku 1943 si totiž psal podrobné deníky, které dnes odborníci zabývající se tímto obdobím považují za jeden z hlavních pramenů.

Chvíle před podepsáním Mnichovské dohody. Na snímku v první řadě zleva: Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini a Galeazzo Ciano (italský ministr zahraničí a Mussoliniho zeť).Chvíle před podepsáním Mnichovské dohody. Na snímku v první řadě zleva: Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini a Galeazzo Ciano (italský ministr zahraničí a Mussoliniho zeť).Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-R69173, CC BY-SA 3.0

Hrabě playboy

Ciano se narodil v roce 1903 v italském Livornu. Zapálení pro fašismus zdědil po svém otci - admirál Constanzo Ciano ve 20. letech vstoupil do Národní fašistické strany. „Byl prakticky jedním z jejích zakladatelů,“ připomnělo video kanálu Untold Past. V roce 1924 se vypracoval v Mussoliniho novém režimu na ministra pošt a dopravy.

Přestože tím měl jeho syn, student diplomacie a práva, otevřené všechny dveře, v jeho mládí se nezdálo, že by ho lákal svět politiky. „Zabýval se zejména divadelní kritikou. Napsal i divadelní hru. V té době navštěvoval umělecké, novinářské a společenské kruhy,“ uvedla italská encyklopedie Treccani

Veřejnost jej vnímala jako protekčního floutka. „Vyrůstal obklopen životním stylem plným luxusu, lesku a celebrit,“ přiblížilo video Untold Past. 

Nakonec ho však jeho otec přeci jen navedl na dráhu diplomata. Zásadní událostí v Cianově životě se ale stalo něco úplně jiného. „Hrabě playboy“, jak se o něm někdy mluví, totiž v roce 1930 potkal dceru fašistického vůdce Eddu Mussoliniovou. „Edda byla nejstarší a nejoblíbenější z Mussoliniho pěti (formálně přiznaných) dětí. V době, kdy ženy v Itálii neměly téměř žádná práva, byla jednou z prvních, které nosily kalhoty a řídily auta,“ vylíčil list The Washington Post.

Cianovi se po překotném dvouměsíčním dvoření povedlo dovést si „fašistickou princeznu“ k oltáři.

Zdroj: Youtube

Temná stránka „zlatého“ páru

V Šanghaji, kde manželé následujících několik let žili, se naplno ukázalo, že jejich vztah bude pořádně bouřlivý. „Edda se provdala za notorického sukničkáře. Ciano měl opakovaně různé románky, Edda dokázala celé noci popíjet gin a prohrávat obrovské sumy v pokeru. Postupně se naučila nežárlit. Manželé se navenek stali zlatým párem režimu, ale za módní fasádou se skrýval opak fašisty propagovaných genderových rolí: Ciano byl nerozhodný, ješitný a líný, Edda nezkrotná a nemateřská,“ uvedl list The Guardian v recenzi na knihu o Eddě Mussoliniové od Caroline Mooreheadové.

Edda Mussoliniová, nejstarší formálně uznané dítě italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho. Provdala se za diplomata Galeazza Ciana. Když dal Mussolini Ciana popravit, Edda mu to nikdy neodpustila.Edda Mussoliniová, nejstarší formálně uznané dítě italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho. Provdala se za diplomata Galeazza Ciana. Když dal Mussolini Ciana popravit, Edda mu to nikdy neodpustila.Zdroj: Wikimedia Commons, Gstatic, volné dílo

Manželé se ale přes všechno milovali, přivedli na svět tři děti a Ciana svazek vystřelil na politický vrchol.

Italský Goebbels

V roce 1933 se stal hlavou tiskové kanceláře ministerstva zahraničních věcí. „Vox populi považoval Ciana za Duceho korunního prince a také to byl dobře připravený mladý muž, znalý novinářského a mezinárodního světa,“ vysvětlil italský list Corriere della Sera na základě rozhovoru s profesorem Eugeniem di Rienza z římské univerzity Sapienza. 

Třiadvacetiletý Bruno Mussolini zahynul 7. srpna 1941 při letecké nehodě:

Bruno Mussolini v letecké uniformě v roce 1941, kdy mu bylo 23 let. Téhož roku 7. srpna zahynul při letecké nehodě
Synovi Mussoliniho byl osudným let tajným bombardérem. Zabil ho náraz do budovy

Ciano v nové funkci projevil své kvality. „Po schůzce s německým ministrem propagandy Goebbelsem vyvinul nový model tiskové kanceláře, která byla agresivnější a lépe odpovídala totalitnímu státu. Navázal na německou propagandu, která kromě tisku ovládala kino, divadlo, rádio,“ zmínil Corriere della Sera.

Nakonec se v roce 1935 stal Ciano ministrem tisku a propagandy. Ve funkci nesetrval dlouho, neboť se po boku dalších fašistických špiček zúčastnil Habešské války. Po ní se z Ciana stal válečný hrdina a čekal ho vrchol kariéry.

Fašistický vůdce Benito Mussolini při plamenném projevu.Fašistický vůdce Benito Mussolini při plamenném projevu.Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 102-09844, CC BY-SA 3.0

S Němci, nebo proti nim?

Po návratu z Etiopie jej jeho tchán nechal jmenovat ministrem zahraničí. Jeho nástup do této důležité funkce jen podtrhl, že si Duce z Ciana vychovává následníka. „Ministr zahraničí se opičí v postoji, řeči a způsobech po svém tchánovi,“ psal sarkasticky ještě v létě 1939 magazín Time. 

Ciano si jako ministr zahraničí mezi lety 1936 až 1939 s Mussolinim skutečně notoval. „Ti dva spolu perfektně vycházeli,“ prohlásil pro Corriere della Sera profesor di Rienza. 

Duceho zeť si užíval pozici miláčka režimu. „Byl snob, marnivý, ale také štědrý k těm, kdo měli potíže se stranou, cenzurou či policií. Stal se z něj pravidelný návštěvník římského salonu Colonna, místa, kde se setkávala římská aristokracie, kde vznikaly a zanikaly diplomatické kariéry,“ zmínil pro list Corriere della Sera italský novinář a historik Indro Montanelli.

Kromě zábavy ale musel řešit i vážnější témata. Ve 2. polovině 30. let stál Ciano před úkolem ujasnit italskou pozici v Evropě. Společně s Mussolinim se stále více odkláněli od Francie a Británie (byť si Ciano dlouho nechával tato dvířka otevřená) a nastalo sbližování s Německem. „Cianovo působení v roli ministra zahraničí charakterizují nestálost a neurčitost cíle. První měsíce jeho vedení ukázaly touhu vložit na šachovnici italské diplomacie německou kartu, aniž by to narušilo oscilaci mezi zájmovými skupinami,“ konstatovala encyklopedie Treccani.

Galeazzo Ciano (vpravo), Mussoliniho zeť, byl od roku 1936 do roku 1943 jedním z nejvýznamnějších představitelů fašistické Itálie. Na snímku s albánským králem.Galeazzo Ciano (vpravo), Mussoliniho zeť, byl od roku 1936 do roku 1943 jedním z nejvýznamnějších představitelů fašistické Itálie. Na snímku s albánským králem.Zdroj: Wikimedia Commons, Sconosciuto - Scansione dall’opera originale, volné dílo

Po vypuknutí španělské občanské války se však italská pozice změnila. „Ciano tehdy pracoval více než kdokoliv jiný na vytvoření podmínek pro výraznější italsko-německé spojení,“ napsala Treccani. A povedlo se - vznikla osa Berlín-Řím.

Ciano byl spokojen. „Němci mu uměli lichotit a on tomu propadl,“ napsal Montanelli. Občasné obavy, že by se Itálie mohla zcela dostat do vleku Německa, které by bylo schopno jej zatáhnout do války, na niž nebyla italská armáda dobře připravena, v sobě dusil.

Na italského diktátora stačila vystřelit jen jednou, pak ji napadl dav Mussoliniho příznivců. Zatčení policií Violet Gibsonovou nejspíš zachránilo:

Violet Gibsonová na policejním identifikačním snímku krátce po atentátu. Na italského diktátora stačila vystřelit jen jednou, pak ji napadl dav Mussoliniho příznivců. Zatčení policií ji nejspíš zachránilo
Irská šlechtična mohla zabít Mussoliniho a změnit dějiny. Diktátor se ale pohnul

Pak ale Němci zaútočili na Polsko. Ciana rozzuřilo, že Hitler svému italskému spojenci nic předem neřekl, a začal Mussoliniho od podpory Německa odrazovat. Když pak Itálie na popud Německa vyhlásila válku Francii, byl už Ciano přesvědčený, že spolupráce s nacisty je cestou do pekla. „Jsem smutný, velmi smutný. Dobrodružství začíná. Bůh pomáhej Itálii!“ napsal do deníku.

Zeťova zrada

Jako ministr zahraničí navenek nadále podporoval italsko-německé spojenectví. Zároveň ale stále otevřeněji kritizoval Mussoliniho počínání a plány. Nakonec ho Mussolini v roce 1943 sesadil z pozice ministra zahraničí a nabídl mu post velvyslance u Svatého stolce. „Tehdy se průběžně informoval o rostoucím napětí mezi fašistickými špičkami, které čelily zhoršování válečné situace,“ popsala encyklopedie Treccani.

V noci ze 24. na 25. července 1943 se Ciano zúčastnil zasedání Velké fašistické rady za předsednictví hraběte Grandiho, při níž se zařadil mezi 19 mužů, kteří hlasovali za Mussoliniho sesazení. Duce byl skutečně uvězněn.

Ciano a Edda se ale postupně v novém režimu začali cítit v ohrožení. Zdálo se, že se schyluje k potrestání těch, kdo předtím vládli s Mussolinim. Manželé nakonec utekli do Německa. Zde však žili spíše jako zajatci, odkázáni na Hitlerovu milost. 

Mezitím Hitler nechal Mussoliniho osvobodit. Po převozu do Mnichova se setkal se svou dcerou i zetěm a vypadalo to na šťastné rodinné setkání. Bylo to ale mylné zdání. Za Hitlerovy podpory ustavil Mussolini na italském území ovládaném Německem diktaturu, tzv. Republiku Saló. A rozhodl se vyřídit si účty s lidmi, kteří jej zradili, včetně svého zetě.

Eso v rukávu? Nic nezměnilo

Na podzim roku 1943 byl Ciano vydán do Itálie a společně s dalšími souzen v takzvaném Veronském procesu, který nemilosrdně směřoval k rozsudku smrti. Edda se tehdy vrhla do tvrdého boje za záchranu manželova života. Orodovala u svého otce a dokonce i u Hitlera. „Je záhadou, proč si Ciano myslel, že poté, co je oba zradil, může u svého tchána a německého Vůdce najít podporu. I pro Eddu bylo překvapením, že její otec byl rozhodnut zabít jejího manžela. Manželé Cianovi počítali s italským rodinkářstvím, které připouští, aby se lidé v rodině navzájem podváděli, ale vylučuje vzájemné zabíjení,“ konstatoval novinář Montanelli.

Veronský proces s představiteli italské fašistické strany, kteří v roce 1943 svým hlasováním na několik měsíců sesadili Mussoliniho. Muži za to byli v lednu 1944 na Mussoliniho příkaz popraveni.Veronský proces s představiteli italské fašistické strany, kteří v roce 1943 svým hlasováním na několik měsíců sesadili Mussoliniho. Muži za to byli v lednu 1944 na Mussoliniho příkaz popraveni.Zdroj: Wikimedia Commons, Barbara Livia, volné dílo

Edda otce nejdříve prosila, pak mu začala vyhrožovat - a to stejné zkusila i u Němců. „Nabídla Cianovy deníky, v nichž se vyjadřuje s nenávistí a pohrdáním o Hitlerovi, v případě popravy hrozila jejich zveřejněním,“ zmínil archiv italského prezidentského paláce

9. ledna pak překročila italsko-švýcarskou hranici. „Deníky propašovala s sebou v poslední naději, že je přeci jen smění s Němci za manželův život,“ popsal The Washington Post. Marně.

Dlouhá poprava

11. ledna 1944 byl Ciano i s dalšími ve Veroně popraven. Jak uvádí kanál Untold Past, popravčí četa muže přivázala k židlím a následně je střelila do zad. Ciano se ale na poslední chvíli otočil a zakřičel: „Ať žije Itálie!“

Benito Mussolini využil nepovedených atentátů na svoji osobu k posílení vlastní moci a zavedení fašistického zákonodárství:

Mussolini v říjnu roku 1922 během tzv. Pochodu na Řím, jímž si pomohl ke svržení italské vlády a k uchvácení absolutní moci
Poprava bude za úsvitu, uslyšel atentátník. Na Mussoliniho ani nestihl zaútočit

Několik střel jej zasáhlo do hrudníku, a jelikož stále žil, musela jej četa usmrtit dvěma výstřely do hlavy. Vše zaznamenal německý kameraman.

Edda se konce války dožila ve Švýcarsku. Svému otci manželovu popravu nikdy neodpustila. „Věřila jsem, že můj otec je hrdina. Teď chápu, že to byl bezcharakterní slaboch. Byl ke mně krutý: dvakrát mi slavnostně slíbil, že Galeazza zachrání. Místo toho jej dal zabít. A Galeazzo byl nevinný. 25. července jen využil své zákonné právo a pokusil se zachránit Itálii před extrémním neštěstím,“ řekla Mussoliniho dcera v rozhovoru v roce 1946.