Pohledem Jiřího VojáčkaPohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkSpojenci měli své vlastní problémy a na jakékoli československé požadavky či prosby reagovali jen pomalu, koneckonců podobných proseb z jiných evropských i mimoevropských zemí se na hlavní tahouny spojeneckého úsilí v té době muselo valit mnoho. Úspěšných sovětských tanků T-34 bylo proto v Československu prozatím nedostatek, alespoň moderních verzí s 85mm kanónem, a armáda tak stále potřebovala další vozidla. Tak se zrodil nápad začlenit do výzbroje ukořistěnou německou techniku.

V našem kvízu můžete prověřit své znalosti vojenských vozidel bývalé československé a současné české armády:

V našem zábavném kvízu můžete prověřit své znalosti vojenských vozidel bývalé československé a současné české armády.
KVÍZ: Vojenská vozidla československé a české armády. Jak se v nich vyznáte?

Právě v té době Rudá armáda vytvořila ve slovenských Michalovcích překladiště ukořistěné techniky. Československá vláda požádala Sověty o uvolnění ukořistěných vozidel pro nové československé jednotky a Sověti souhlasili. Československá armáda tak získala 165 relativně nepoškozených vozidel PzKpfw IV a 50 Pantherů. Československé ministerstvo národní obrany navíc vytvořilo skupiny techniků, které vyprošťovaly poškozené nebo vyřazené německé tanky a přivážely je na odstavné parkoviště v Milovicích.

Tank PzKpfw IVTank PzKpfw IVZdroj: Wikimedia Commons, Public domain

Výbor, který tuto činnost organizoval, zajistil všechny významné bývalé německé sklady a opravárenské závody tanků v Československu (zejména u Teplic, Varnsdorfu a Děčína). V letech 1946 a 1947 zde bylo shromážděno dalších 102 tanků PzKpfw IV novějších verzí (z nichž 80 bylo považováno za opravitelné) a 65 tanků Panther. Padlo rozhodnutí opravit co nejvíce vozidel, prvních deset opravených strojů však bylo hotovo až v březnu 1948 a do června pouze dalších šest. Armáda u opravených typů dokonce zvažovala výrobu nového typu řízení, protože však generální štáb neviděl v německé technice perspektivu, na realizaci nakonec nedošlo.

Opravy mezitím pokračovaly a do konce roku 1949 měla armáda oficiálně ve službě 82 tanků PzKpfw IV (21 Ausf. G, 43 Ausf. H a 18 Ausf. J). PzKpfw IV, zavedené do služby, byly oficiálně přeznačeny na „střední tank T-40/75“ bez ohledu na německé označení verze. Na jaře 1949 všechny stroje používal IV. prapor 23. tankové brigády umístěný v Milovicích, od prosince 1949 pak osm desítek těchto vozidel přešlo k 1. tankovému pluku ve Strašicích. Zbývající dva tanky byly převezeny do tankového učiliště v Dědicích, aby sloužily jako výcviková vozidla.

Ačkoli tank IS-3 přišel příliš pozdě na to, aby se zúčastnil bojů za druhé světové války, do historie se tento sovětský tank dokázal zapsat nesmazatelně:

Tanky IS-3 na vojenské přehlídce v Moskvě 24. srpna 1945
Sovětský tank IS-3: Ocelové monstrum, z nějž vojáci oněměli úžasem

Tahoun německé Panzerwaffe, střední tank Pzkpfw IV, sloužil v československé armádě několik let poměrně úspěšně. Opotřebení a postupný nedostatek náhradních dílů však jeho zásoby značně vyčerpaly. V roce 1951 byla zahájena licenční výroba tanků T-34/85, a v polovině 50. let tak bylo možné německé konstrukce postupně vyřazovat. Ukládány byly do rezerv, kde zůstaly až do roku 1959, kdy byly zcela vyřazeny. Některé stroje byly použité při natáčení válečných filmů (např. Tanková brigáda nebo Němá barikáda). Zajímavostí je, že při natáčení byl minimálně jeden PzKpfw IV záměrně zničen, aby byl film realistický.

Československé PzKpfw IV proti Izraeli

Se změnou přístupu východního bloku k Izraeli byly ukončeny také dodávky československých zbraní židovskému státu, které kulminovaly z druhé polovině 40. let. Když se nakonec ukázalo, že se Izrael nestane součástí socialistického společenství, ale přes zpočátku obtížné vztahy s koloniální Velkou Británií naváže úzké styky zejména na Západě, začala východní Evropa vyzbrojovat naopak nepřátele Tel Avivu, Československo nevyjímaje. V roce 1955 proto bylo v rámci dalších dohod odesláno do Sýrie 55 tanků PzKpfw IV.

Nekvalitní, ale velmi cenný záznam z výcviku syrských Pzkpfw IV

Zdroj: Youtube

Různé zdroje se přitom v přesném počtu, kolik PzKpfw IV bylo do Sýrie skutečně dodáno (a kým), rozcházejí. Některé zdroje uvádějí, že v syrských službách sloužilo jen 28 vozidel PzKpfw IV, která byla dovezena z Československa, Španělska, Francie a SSSR, zatímco skutečný počet byl pravděpodobně podstatně vyšší (československé prameny s číslem 45 či 55 dodaných kusů se zdají být přesnější).

Přes svou zastaralost se syrské PzKpfw IV dočkaly v roce 1965 akce ve válce o vodu proti izraelským Centurionům. Britské tanky svůj o generaci starší protějšek deklasovaly zejména dalekonosnou palbou. O dva roky později se zbylé syrské PzKpfw IV zúčastnily Šestidenní války, ve které jich řada padla za oběť modernizovaným izraelským tankům M51 Super Sherman s dlouhými 105mm kanóny. Některé zdroje dokonce spekulují o tom, že syrské tankové jednotky měli cvičit i bývalí vojáci wehrmachtu, kteří s nimi měli zkušenost z 2. světové války. Vraky syrských PzKpfw každopádně stály dlouhá desetiletí v místech arabsko-izraelských bojů a některé možná stojí na Golanských výšinách dodnes.

Opona

Část německých tanků skončila v 60. letech jako střelecké terče, jeden byl ponechán jako muzejní exponát a v současnosti se nachází v lešanském muzeu obrněné techniky. Všechny československé PzKpfw IV byly přetřeny standardním československým olivovým nátěrem. Po vzniku Varšavské smlouvy v roce 1955 byl připraven projekt, který počítal s využitím věží PzKpfw k revitalizaci části předválečného opevnění na západní hranici s Německou spolkovou republikou. Věže měly být osazeny zpravidla místo původních pancéřových zvonů. Když se však během důkladných testů znovu potvrdila stará domněnka, že věž není schopna odolat ani palbě 85mm kanonu, projekt byl zrušen.

Troufnete si na kvíz, který se zaměřuje na tanky druhé světové války? 

Německý tank PzKpfw VI Tiger (cover art)
KVÍZ: Zkuste si, co víte o nejznámějších tancích 2. světové války

Minimálně jedna věž v odlehčené verzi byla využitá k posílení schopností některého z říčních dělových člunů na Dunaji, další věže se uplatnily při vyzbrojování obrněných vlaků, které zůstaly ve službě až do 50. let. Některé zdroje navíc tvrdí, že několik tanků bylo prodáno Batistově kubánské vládě v roce 1958, krátce před jejím pádem do rukou Fidela Castra. Vzhledem k mezinárodněpolitickým vztahům obou aktérů kubánské revoluce je však taková skutečnost minimálně nepravděpodobná.

Tank PzKpfw IV ve Vojenském muzeu LešanyTank PzKpfw IV ve Vojenském muzeu LešanyZdroj: Wikimedia Commons, JirkaSv, CC BY-SA 4.0

Panzerkampfwagen IV, tank, jehož první verze stály už v září 1938 proti mobilizované československé armádě, si po šesti letech války našel cestu do výzbroje bývalého nepřítele. A jeho prostřednictvím se později podíval i na místa, kde by jej nikdo nečekal. A jakkoli kontroverzní využití nenáviděných nacistických zbraní v Československu bylo, v kronice československé armády má každopádně nezastupitelné místo jako stroj, který pomohl překonat prvotní nedostatky do doby, než armáda zahájila vlastní rozsáhlý program výroby licenční sovětské techniky.