Nostradama tak většina lidí zná především díky jeho předpovědím budoucnosti. Už méně se ale ví, že tento muž zasvětil podstatnou část svého života výzkumu, jak zastavit šíření moru. Dovedla ho k tomu osobní tragédie. Na nemoc měl velmi pokrokový názor.

Astrolog se narodil v prosinci před 520 lety (přesný termín je sporný, objevují se data 14. a 21. prosince podle juliánského kalendáře, nebo 24. prosince podle gregoriánského).

Alchymista, jasnovidec, mág a podvodník Edward Kelley:

Jediný známý portrét Edwarda Kelleyho pochází od nizozemského rytce Francise Cleyna z pol. 17. století. Ukazuje vyzáblého vousáče v plášti lemovaném kožešinou a s čtyřrohým univerzitním kloboukem na hlavě. Cleyn ale podobu asi jen hádal.
Tajemný mág Edward Kelley: Alchymista Rudolfa II. byl podivín, poslouchal duchy

Za svého života byl pro svá proroctví terčem posměchu. Nejednoznačnost jeho čtyřverší dodnes komplikuje konkrétní výklad, a Nostradamova dávná slova tak bývají zneužívaná pro dezinformace (například údajná Nostradamova předpověď teroristických útoků z 11. září 2001).

Kromě toho, že se věnoval věštectví a astrologii, byl také lékařem, který svůj život zasvětil boji proti morovým epidemiím. Měl pro to dobrý důvod - tato nemoc mu totiž vzala jeho milované. 

Lékař, nebo lékárník?

Nostradamus se narodil v roce 1503 na jihu Francie v Saint-Rémy-de-Provence do mnohopočetné, původně židovské rodiny. Jeho předci ale už dříve konvertovali ke křesťanství.

„O jeho dětství se toho mnoho neví, ale důkazy naznačují, že už odmala projevoval velkou inteligenci, neboť ve škole postupoval rychle. Původně jej zřejmě vyučoval jeho dědeček z matčiny strany Jean de St. Remy, který ve svém vnukovi viděl velký intelekt a potenciál,“ uvádí server History

Dům, ve kterém se narodil lékař a prorok Nostradamus.Dům, ve kterém se narodil lékař a prorok NostradamusZdroj: Wikimedia Commons, PL, CC BY-SA 2.0

A zřejmě to byl právě jeho děda, který jej kromě latiny, hebrejštiny, řečtiny či matematiky zasvětil do tajů astrologie a učení o tom, jak mohou pohyby planet předurčovat lidské životy. 

Jako patnáctiletý začal Nostradamus studovat na Avignonské univerzitě. Už tehdy mu život zkomplikovala morová epidemie, kterých bylo v daných letech nespočet. Kvůli moru univerzitu uzavřeli a Nostradamus si udělal několikaletou studijní přestávku. Podle svých slov osm let cestoval a věnoval se lékárnictví - dělal z bylinek léky. 

Přečtěte si o jednom z nejproslulejších krveprolití nejen francouzských, ale i světových dějin:

Kateřina Medicejská hledí na mrtvá těla hugenotů, povražděných o Bartolomějské noci, obraz Édouarda Debat-Ponsana
O Bartolomějské noci tekly Paříží řeky krve. Masakr stál životy tisíce hugenotů

Chtěl být ale lékařem, a tak se rozhodl vrhnout opět na studium. O diplom z lékařství usiloval v Montpellier, ovšem marně. Ne že by nebyl nadaný, zjistilo se ale, že se dříve živil jako lékárník a pro takové lidi bylo v dané době studium na univerzitě zapovězeno. Nostradamus se pak nadále živil jako lékárník a léčitel. V pozdějších pramenech bývá přesto označován jako lékař.

„Některé zdroje uvádějí, že nebyl vyloučen a získal povolení k výkonu lékařské praxe,“ podotýká History.

Zastavit mor

Následně přesídlil do Agenu. Zde se mu dařilo. Zapáleně se věnoval zejména výzkumu moru. Setkával se s učenci a lékaři i přeživšími. Brzy se z něj stal odborník na tuto nemoc. Měl na ni - na rozdíl od většiny svých současníků - velmi pokrokový názor. Nevěřil totiž, že mor je Božím trestem, který je nutné přijmout, ale vnímal jej jako léčitelnou nemoc.

„V té době nebyl znám žádný lék; většina lékařů se spoléhala na lektvary vyrobené ze rtuti, pouštěla pacientům žílou a oblékala je do hábitů nasáklých česnekem. Nostradamus vyvinul některé velmi progresivní metody, které měly pomoct se s morem vypořádat. Svým pacientům žílou nepouštěl, místo toho je vedl k důsledné hygieně, dostatku čerstvého vzduchu a povzbuzoval k odstraňování nakažených mrtvol z městských ulic,“ píše server History.

Mikulášský příběh je i příběhem kanibalského řezníka a masového vraha, který rozřezal tři děti, aby je naložil do láku:

Scéna Vzkříšení tří chlapců z polyptychu Výjevy ze života svatého Mikuláše z Bari (vyobrazení zázraků). Do italského města Bari v Apulii byly ostatky sv. Mikuláše převezeny v obavě, aby se nestaly kořistí pirátů
Tři rozřezané děti v láku: Nejhrůznější mýtus o svatém Mikuláši je o kanibalismu

Dokonce vyvinul bylinnou pastilku ze šípků, která nakaženým poskytovala úlevu. 

Morová epidemie se k němu ale chovala jako mnohohlavá příšera, která těmi hlavami, jež ještě neodsekl, uměla nadále ranit. Když byl Nostradamus mimo město, nemoc zabila jeho manželku i dvě malé děti, které mu porodila během tříletého manželství. Toto neštěstí posílilo jeho snahu mor zastavit, zároveň ale to, že nedokázal zachránit vlastní rodinu, ubralo na jeho pověsti a navíc způsobilo rozkol mezi ním a jeho spolupracovníkem a učitelem, Juliem Caesarem Scaligenem.

Uznávaný lékař

Nostradamovi následně zkomplikovala život činnost inkvizice, a tak začal opět cestovat - zejména po Itálii, Řecku a Turecku. Říká se, že právě při svých cestách došel k jakémusi osvícení, které předurčilo jeho věšteckou kariéru. „Jedna z legend o Nostradamovi říká, že v Itálii narazil na skupinu františkánských mnichů a jednoho z nich označil za budoucího papeže. Mnich, zvaný Felice Peretti, byl nakonec v roce 1585 vysvěcen na papeže Sixta V., čímž se splnila Nostradamova předpověď,“ píše History.

Ještě pár týdnů předtím, než přišla o hlavu pod gilotinou, začala Marie Antoinetta věřit, že vyvázne bez újmy. Dokonce si pořídila nové šaty:

Poprava Marie Antoinetty v roce 1793. Královna byla mezi lidmi extrémně nepopulární, ke zničení její pověsti přispěla i aféra s náhrdelníkem
Poslední dny Marie Antoinetty: Zažívala šikanu, před popravou jí zbělely vlasy

Po skončení další velké morové epidemie se Nostradamus v roce 1547 usadil a oženil ve městě Salon-de-Provence. Jeho druhou manželkou se stala bohatá vdova jménem Anne Ponsardeová a společně přivedli na svět šest dětí. Oba byli velmi podnikaví, a tak se rodinné jmění neustále zvětšovalo - Nostradamus vyráběl parfémy, snažil se konzervovat jídlo nebo investovali do stavby kanálu. 

Zároveň se ale nadále věnoval léčitelství a lékárnictví a také studiu astrologie. „V roce 1547 začal vytvářet proroctví, která roku 1555 publikoval v knize s názvem Les Prophéties (Proroctví). Práce sestávala z rýmovaných čtyřverší seskupených do stovek. Každá stovka čtyřverší byla nazvána stoletím,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Výtisk Nostradamových Proroctví z konce 16. století.Výtisk Nostradamových Proroctví z konce 16. století.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Zatímco část lidí mu věřila, část jej označovala za mága, šarlatána a lháře. Nostradamus se každopádně stal díky svým proroctvím slavnějším, než mu mohla zajistit jeho lékařská kariéra. Jak se mu to podařilo?

„Jeho doba byla srovnatelná s naší. Žil v čase, kdy také docházelo k masivním sociálním rozporům a katastrofám. Byla to také doba, kdy nový vynález tiskařského lisu neuvěřitelně usnadnil přenos myšlenek, včetně šílených keců. Tisk představoval sociální sítě tehdejší doby,“ vysvětlil historik Dan Jones listu The Guardian.

Kdy nastane konec světa?

Nostradamova kariéra vyvrcholila tím, že se dostal ke francouzskému královskému dvoru. „Astrologie tehdy byla na vrcholu. Jelikož se některá z jeho proroctví naplnila a jeho sláva rostla, na svůj dvůr jej pozvala choť Jindřicha II. Kateřina Medicejská, pro kterou vytvářel horoskopy jejích dětí,“ zmiňuje Britannica.

Jeho postavení na dvoře upevnilo, když se mu povedlo správně předpovědět tragickou smrt krále Jindřicha II., která byla velmi kuriózní. Krále totiž při turnaji bodl soupeř do oka a panovník zemřel na následnou infekci. „Mladý lev přemůže staršího, na bojovém poli v jediné bitvě; Probodne oči přes zlatou klec, dvě rány udělaly jednu, pak umírá krutou smrtí,“ prorokoval Nostradamus. Oba muži měli shodou okolností na štítech lva.

Turnaj, při němž byl vážně zraněn francouzský král Jindřich II.Turnaj, při němž byl vážně zraněn francouzský král Jindřich II.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Ve velké úctě pak Nostradamus u dvora regentky Kateřiny působil až do své smrti, a dva roky před ní se stal dvorním lékařem nového panovníka Karla IX. Nostradamus zemřel v roce 1566 jako bohatý a vážený muž a své rodině zanechal velké jmění. 

Na jeho proroctví se ale nezapomnělo. Tajuplná slova, která psal ve verších v různých jazycích a nářečích a která jsou plná alegorii a narážek na mytologii, už celá staletí lákají mnohé lidi k pokusům o konkrétní výklad. To vyvolává mnohé problémy.

Jan Sladký Kozina bojoval za práva Chodů proti Lomikarovi:

Újezdský rodák Jan Sladký - Kozina bojoval za práva Chodů proti Lomikarovi. Takto jej namaloval Jaroslav Špillar. Foto: archiv OÚ Újezd
Pravda o popravě Jana Sladkého Koziny: Ovlivnil ji jeden mluvka a jedna fáma

„Kvůli tajemnému stylu a obsahu proroctví nadále vyvolávají mnoho kontroverzí. Ti, kteří jim věří, si myslí, že Nostradamova slova předpověděla skutečné historické události, ke kterým došlo od Nostradamovy doby. O jiných, které nemají žádný zjevný význam, tvrdí, že předpovídají události, které se ještě nestaly,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Podle některých lidí tak Nostradamus předpověděl například velký požár Londýna v roce 1666, vypuknutí Velké francouzské revoluce v roce 1789, vzestup Napoleona na konci 18. století či vzestup Adolfa Hitlera v meziválečném Německu nebo shození atomových bomb na Japonsko v roce 1945 či vraždu prezidenta Kennedyho o dvacet let později, shrnuje server Business Insider.

Zdroj: Youtube

Například poslední jmenovanou událost měly předpovídat Nostradamovy verše: „Poblíž bran a ve dvou městech budou pohromy, které nebyly nikdy viděny; Hladomor v moru, lidé vyhánění ocelí, volání k velkému nesmrtelnému Bohu o úlevu.“

Podle mnohých ale lidé v Nostradamových předpovědích vidí jen to, co sami chtějí. „Odpůrci jeho předpovědí tvrdí, že protože jeho proroctví mají tendenci se týkat obecných typů událostí, které se v historii často vyskytují – a jsou psány záhadným a vágním způsobem – je možné vždy najít takovou, která se zdá být podobná téměř jakékoli události, která se stala,“ konstatuje Britannica.

Velký požár Londýna z roku 1666. Údajně i tuto událost předpověděl učenec Nostradamus.Velký požár Londýna z roku 1666. Údajně i tuto událost předpověděl učenec NostradamusZdroj: Wikimedia Commons, Yale Center for British Art, volné dílo

Nostradamus měl údajně stanovit i termín konce světa. „Podle něj nastane v roce 3797,“ píše server History. 

Zneužitá proroctví

Právě nejednoznačnost jeho předpovědí láká mnohé, aby je zneužili jako dezinformace. Učinila to hlava nacistické propagandy Joseph Goebbels, který tvrdil, že Nostradamus předpověděl porážku spojeneckých vojsk. Asi nejznámější hoax v souvislosti s Nostradamem ale vznikl po teroristických útocích Al-Káidy na cíle ve Spojených státech amerických 11. září 2001. „Mnozí lidé dodnes věří, že Nostradamus útoky předpověděl,“ uvádí web NBC News

Zřícení mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001, poté, co byl na věže spáchán teroristický útok.Zřícení mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001, poté, co byl na věže spáchán teroristický útokZdroj: Wikimedia Commons, Wally Gobetz, CC BY 2.0

Podle odborníků to ale není pravda - verše, které byly označeny za Nostradamovu předpověď 11. září, totiž pocházejí ze spisu, který byl vydán až léta po Nostradamově smrti, a jeho původní slova tak někdo zřejmě upravil.

„Pokud znáte Nostradamovy spisy, tato konkrétní předpověď není pravdivá: Předmětný spis je ve skutečnosti hybridem skutečného Nostradamova verše a fikce, a kdokoli jej přepsal, byl okázale nedbalý. Nejen, že předpověď nebyla napsána ve formě čtyřverší (Nostradamův typický styl psaní), ale fráze „dva oceloví ptáci“ použitá v předpovědi je zjevným podvrhem, protože ocel vhodná pro letadla byla vynalezena až v roce 1854, téměř 300 let poté, co Nostradamus zemřel,“ vysvětlil web NBC News.

Co předpověděl Nostradamus pro rok 2024?

Podle některých vykladačů Nostradamových proroctví obsahují i předpověď událostí pro rok 2024. Už začala kolovat po různých serverech, dost často jde ale o nedůvěryhodné zdroje.

Každopádně má příští rok dle údajných Nostradamových slov dojít k:

• velké klimatické krizi: „suchá země bude vyprahlá a budou velké povodně,“ měl říct Nostradamus
• k námořnímu střetu Číny a Tchaj-wanu
• k abdikaci britského krále Karla III.: „Analytik a autor knihy Nostradamova proroctví Mario Reading, který se věnuje vykládání Nostradamových slov, zmínil, že by podle věštcovy předpovědi měl být Karel III. donucen abdikovat kvůli přetrvávajícím útokům jak na sebe, tak na svou druhou manželku,“ píše server Wionews.
• k volbě nového papeže, přičemž papeže Františka by měl nahradit někdo mnohem mladší