Každý rok se spolu s mikulášskou obchůzkou po setmění objeví kolem 5. prosince v médiích úvahy a rozhovory na téma, zda není přítomnost strašidelných čertů v Mikulášově doprovodu pro děti traumatizující a jak by je na ni měli rodiče případně připravit. Podobná debata se nevede jen u nás, ale také v jiných zemích, kde často doprovázejí Mikuláše postavy ještě daleko strašidelnější nebo z různých důvodů vnímané různými skupinami kontroverzně.

S kým vším se tedy můžete při cestování po Evropě v mikulášském průvodu setkat?

Francouzský otec mrskač

Ve východní Francii je tradičním Mikulášovým společníkem strašidelný Père Fouettard, tedy něco jako bičující otec nebo otec mrskač. Je to postava v lecčems podobná našemu čertovi, zvláště pak v té podobě, v jaké obchází třeba na Valašsku. Také Père Fouettard s sebou nosí pytle uhlí pro zlobivé děti, ale především jim hrozí bičem, jímž je připraven potrestat nezbedníky. Kromě Francie se objevuje také v jižní Belgii a ve frankofonní části Švýcarska.

Málo se ví, že původní „historičtí Mikulášové“ byli dva. Mikulášská tradice patří mezi českými zvyky k těm nejstarším:

Čerti s Mikulášem. Ilustrační foto
Mikuláš nebyl jenom jeden, ale dva. O jeho svátku se dovádělo už za Karla IV.

Původ této postavy spočívá podle jednoho výkladu v legendě o krvelačném krčmáři či řezníkovi, který zabil tři chlapce a naložil je do sudu, aby z nich nadělal šunku, avšak svatý Mikuláš je našel, zázračně vzkřísil a osvobodil. Krčmář se pak podle tohoto pojetí musel stát Mikulášovým společníkem, aby odčinil své hříchy.

Podle jiného výkladu vzala tradice svůj počátek v obléhání východofrancouzského města Mety v roce 1552, kdy prý byla ulicemi města posměšně vlečena zapálená podobizna krále Karla V., a současně spolek místních koželuhů vytvořil groteskní postavu koželuha spoutaného v řetězech a vybaveného bičem.

Zdroj: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek

Když potom byly Mety v době kolem mikulášského svátku osvobozeny, prolnula se vzpomínka na spálený portrét a na spoutanou figurínu koželuha do vzniku postavy otce mrskače, jenž začal vytvářet s Mikulášem kontrastní dvojici typu „hodný a zlý policajt“.

Populární, ale hodně diskutovaný Černý Petr

Pověst o zabijáckém kanibalském řezníkovi stála podle některých lidových vyprávění i u zrodu další populární postavy mikulášských průvodů, tzv. Černého Petra (Zwarte Pieta), jenž doprovází Mikuláše v Nizozemsku a v Belgii.

Zatímco ale francouzský Père Fouettard představuje onoho řezníka (či krčmáře), Černý Petr má být ztělesněním zachráněných chlapců, jež byli podle této podoby mýtu maurského původu a k Mikuláši se přidali z vděčnosti za svou záchranu.

Mikuláš obchází rodiny už v předvečer svého svátku. Čím to je?

Mikuláš doprovázený anděly projíždí centrem Šumperku. Na bryčce ho za doprovodu hudby táhli městem statní čerti
Proč chodí Mikuláš v předvečer svého svátku? Protože den začínal setměním

Kvůli svému oděvu pážete či dvorského sluhy a kvůli koloniální minulosti Nizozemska a Belgie bývá Černý Petr někdy označován za postavu posilující stereotypy o rasové nerovnosti mezi lidmi s tím, že představuje černého Mikulášova sluhu. V roce 2017 se tomuto tématu věnovala i práce nazvaná „Temná stránka Zwarte Pieta: Nepochopená tradice nebo maskovaný rasismus? Právní rozbor“ autora Koena Lemmense.

V Nizozemsku a Belgii provází Mikuláše Zwarte Piet, tedy Černý Petr, jenž se údajně zrodil z legendy o třech zachráněných a zázračně vzkříšených maurských dětech, jež prý chtěly dát Mikuláši najevo svou vděčnostV Nizozemsku a Belgii provází Mikuláše Zwarte Piet, tedy Černý Petr, jenž se údajně zrodil z legendy o třech zachráněných a zázračně vzkříšených maurských dětech, jež prý chtěly dát Mikuláši najevo svou vděčnostZdroj: Wikimedia Commons, Michell Zappa, CC BY 2.0

„Budu tvrdit, že pochopení mikulášské tradice je velmi složité. Ohledně vzhledu a původu Zwarte Pieta neexistuje shoda, tradice se postupem času měnila a zdá se, že mezi různými evropskými regiony (v tomto článku se zaměřujeme na Nizozemsko a Flandry) existují v jeho pojetí (malé) geografické rozdíly. V důsledku toho je možné tuto postavu interpretovat četnými způsoby. Jak odpůrci Zwarte Pieta, tak jeho obhájci mají na podporu své interpretace této tradice dobré argumenty. Za těchto okolností nepřísluší zákonu rozhodovat o tom, který výklad by měl mít přednost: in dubio pro libertate (v případě pochyb jednejte ve prospěch svobody, pozn. red.). Řešení lze nalézt pouze prostřednictvím společenské debaty,“ popsal Lemmens.

Německý knecht Ruprecht

Knecht Ruprecht neboli pacholek Ruprecht je častým Mikulášovým průvodcem ve středním a severním Německu (různé spolkové země Německa mají svá různá mikulášská strašidla).

Ruprecht je podobně jako český čert vybavený pytlem a metlou na zlobivé děti a jeho jméno a postavení se vztahuje pravděpodobně k tradičním mytologickým postavám z podhůří Alp. Slovo Ruprecht je podle některých výkladů odvozeno z výrazu rûhperht, tedy něco jako „drsný Percht“ a odkazuje na drsný život horalů.

Na mnoha místech Německa je Mikulášovým společníkem a pomocníkem knecht Ruprecht, tedy pacholek RuprechtNa mnoha místech Německa je Mikulášovým společníkem a pomocníkem knecht Ruprecht, tedy pacholek RuprechtZdroj: Wikimedia Commons, Soeller, volné dílo

Podle jiné tradice je Ruprecht jakousi místní mužskou obdobou krvelačné Perchty, tedy ženského strašidla, které se rovněž zjevuje v době adventu a nemá svůj přesně stanovený čas, takže může obcházet stavení v době od svátku svaté Lucie až po Štědrý den.

Alsaský Hans Trapp

V Alsasku a v oblasti Falce chodívá s Mikulášem namísto pacholka Ruprechta velmi podobný duch, jenž si ovšem v této krajině říká Hans Trapp. Mělo by jít o zkomoleninu jména Hans von Trotha, což byl původně německý rytíř. Podle legend se však stal loupeživým baronem, který se dal do spolku s ďáblem a teď po nocích straší děti. 

Atributy Hanse Trappa jsou dlouhé bílé vousy, špičatý klobouk a hůl.

V Alsasku strašíval v době kolem svátku svatého Mikuláše démonický Hans Trapp, původně německý rytíř Hans von Trotha, líčený v legendách jako loupeživý baron spojený s ďáblemV Alsasku strašíval v době kolem svátku svatého Mikuláše démonický Hans Trapp, původně německý rytíř Hans von Trotha, líčený v legendách jako loupeživý baron spojený s ďáblemZdroj: Wikimedia Commons, Almanach de Wintzenheim, CC BY-SA 3.0

Švýcarský Špína a oslík

Velmi podobně jako Hans Trapp vypadá také švýcarský Mikulášův společník, provázející světce zejména v té části Švýcarska, kde se mluví německy. Tento biskupův druh si říká Schmutzli, tedy něco jako Špína a podle kurátora náboženského folklóru v Muzeu historie v Lucernu Kurta Lussiho je symbolem zlých duchů, jež jsou o svátcích vyháněny hlukem a světlem. V mnoha částech Švýcarska proto doprovázejí mikulášské průvody halasné řehtačky a svítí se při nich lucernami.

Trhovci letos postavili své stánky dřív. Nezvyklé bude také načasování svátečních bohoslužeb a mší:

Vánoční trhy na náměstí Ostrava-Jih, 8. prosince 2022. Ilustrační snímek
Advent 2023 bude nezvyklý. Kde už začaly vánoční trhy, jak se změní bohoslužby

„Schmutzli znamená ošklivá postava. Objevuje se se skrytou nebo černou tváří, červenýma očima a černou čepicí,“ uvedl Lussi pro titul Swissinfo. Podle něj se tato tajemná postava jmenovala původně Butzli a tradice jejích obchůzek o mikulášském svátku je zdokumentována od roku 1910. Teprve později bylo její jméno změněno.

Ve Švýcarsku doprovází Mikuláše postava zvaná Schmutzli, tedy něco jako Špína. Tradice začíná už koncem listopadu, kdy děti vyzvednou Mikuláše (Samichlause) se Špínou a oslíkem v jejich lesní chýši a doprovodí je do vsiVe Švýcarsku doprovází Mikuláše postava zvaná Schmutzli, tedy něco jako Špína. Tradice začíná už koncem listopadu, kdy děti vyzvednou Mikuláše (Samichlause) se Špínou a oslíkem v jejich lesní chýši a doprovodí je do vsiZdroj: Wikimedia Commons, Pakeha, CC BY-SA 4.0

V některých oblastech si děti tuto tradici připomínají už koncem listopadu, kdy přivádějí v průvodu Špínu a jeho oslíka z jejich lesní chýše do vesnice. Při mikulášské obchůzce pak Špína představuje klasický protipól Mikuláše a také trestá zlobivé děti.

Stále populárnější Krampus

Asi nejděsivější podobu ze všech evropských mikulášských duchů má slavný Krampus, původně zejména rakouská a bavorská tradice, jež si získává stále větší popularitu napříč celou Evropou, Českou republiku nevyjímaje. 

Krampus je alpské strašidlo, které má potrestat nezbedné děti tím, že je sní, ale kolem 22. prosince se mění v normální lidskou bytost a už si na nic nevzpomíná. Vzhledem trochu připomíná čerta, ale není to čert, spíše jakási rohatá antropomorfní postava, jež má zřejmě ještě předkřesťanský původ.

Zdroj: Youtube

Původně patřil Krampus jen k folklóru středních a východních Alp, k jeho globálnímu rozšíření přispěl až v posledních letech zábavní průmysl, který z něj (hlavně kvůli jeho tradiční děsivé podobě) udělal častého protagonistu filmových hororů i videoher. Jeho oblibu přiživily i samostatné průvody Krampusů (bez Mikuláše), jež slouží svým způsobem jako přehlídky těch nejstrašidelnějších krampusáckých masek.