Ponechávání tisíců hektarů vzrostlých smrků záměrnému žíru kůrovcem, uzavírání historických cest pro turisty či uzavírání rozsáhlých, dříve obydlených území před veřejností z důvodu ochrany tetřeva či „nejvzácnější přírody“ je současnost Národního parku Šumava, se kterou nejen já nesouhlasím. A nyní k tomu správa parku přidává demolici chaty pod Roklanem, aby už nikdy nikoho nemohlo napadnout, že nejde o originální nedotčenou přírodu, ale o bývalou kulturní krajinu obydlenou lidmi a navštěvovanou turisty.

Mytické místo

Dnes již neexistující Roklanská hájenka z poloviny 19. století se nacházela v nadmořské výšce 1184 metrů, a šlo o nejvýše položené trvale obývané stavení na Šumavě. Nejprve sloužila lesním dělníkům, pak hajnému a poté revírníkovi, který řídil lesní hospodaření v revíru Roklan.

Tomáš Jirsa
je senátor za ODS a starosta Hluboké nad Vltavou

Jde o mytické místo Šumavy, o kterém píše šumavský spisovatel Karel Klostermann ve svém románu Ze světa lesních samot nebo ve sbírce Črty ze Šumavy (např. povídka Letní hosté v lese).

V první polovině 20. století nastává rozmach turistiky. Lidé touží poznat místa, která Karel Klostermann a další spisovatelé popisovali. Tak zde byly vybudovány povalové chodníčky a vyznačeny turistické trasy. Roklanská hájenka se stala pro turisty oblíbeným místem, kde bylo možné dostat občerstvení, případně i nocleh.

V letech 1935 1936 zde Klub československých turistů vybudoval novou chatu původní hájenka turistickému náporu už nestačila. Poblíž Roklanské hájenky tedy podle projektu významného sušického architekta a stavitele Karla Houry vznikla Roklanská chata. Shodou okolností bude letos architekt Karel Houra jmenován čestným občanem Sušice.

Záchrana roklanské chaty je možná 

Na stavebním úřadu v Kašperských Horách leží žádost správy parku o demolici chaty pod Roklanem. Že s likvidací Roklanské chaty zmizí i část Klostermannovy Šumavy, část kulturního dědictví našich předků, které je symbolem sounáležitosti člověka s přírodou, to ani Správu parku, ani ministerstvo nezajímá. Zdá se, že demolici chaty pod Roklanem nelze zabránit.

close info Zdroj: Deník zoom_in Není však pravdivé tvrzení, že Roklanskou chatu není možné zachránit, protože na Správě parku leží projektová dokumentace k její rekonstrukci, kterou ještě nechal zpracovat minulý ředitel parku.

Všichni máme v paměti, jak komunistická moc na Šumavě bourala desítky obcí, osad, kostelů i hřbitovů. Je neuvěřitelné, že současná ochrana přírody postupuje stejným směrem.