Zdál by se někomu tento výrok urážlivým? Není tomu tak. Tento latinský nápis „Advocatus et non latro“ je uveden na podstavci sochy Sv. Iva, patrona advokátů, notářů a soudců, sochy, která stojí asi v polovině pražského Karlova mostu. Socha světce je obklopena postavami vděčných chudých lidí, kterým světec pomáhal, jak bychom dnes bychom řekli, „pro bono“, tedy zadarmo.

 Zdroj: Deník

Advokacie měla vždy mezi sebou schopné a neschopné a v dobách totalitních režimů také své statečné a zbabělé. Jako každá lidská činnost. Od Listopadu je pak nezávislou instituci, jejíž činnost je upravena zvláštním zákonem o advokacii, který stanoví, že právě jen advokáti jsou oprávněni poskytovat, za podmínek stanovených tímto zákonem právní služby za úplatu.

Ombudsman pro lidská práva Stanislav Křeček
Soudy ruší vládní opatření a matou lidi

Pokud by tak činil někdo jiný, vystavoval by se odpovědnosti za přestupek (neoprávněné podnikání), nebo dokonce za trestný čin. Je tomu tak z dobrých důvodů, neboť nezávislé a výlučné postavení advokátů je dáno především ochranou práv občanů! Advokáti musí mít nejen předepsané vzdělání, ale jsou vázání povinností mlčenlivosti, jsou pojištěni pro případ chybných rozhodnutí a jejich práce je dozorována advokátní komorou.

Tím není dotčeno oprávnění některých dalších profesí (notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci, daňoví poradci, popř. dalších osob), kterým je svěřena možnost realizovat právo, pokud je to součástí jejich práce.

Stanislav Křeček
je veřejný ochránce lidských práv

Dnes by tomu mělo být jinak. Vláda svým nařízením rozhodla, že právní služby za úplatu pro právnické osoby může poskytovat jako živnostník bez v zdělání nebo kvalifikace prakticky kdokoliv. To se mi jako veřejnému ochránce práv nelíbí. Pokud by něco takového mělo být nadále možné (ale nemyslím si, že by to bylo ve prospěch práv občanů), pak to musí stanovit zákonodárce.

Vláda nemůže měnit o své vůli zákon a povolovat to, co zákon, přijatý parlamentem výslovně zakazuje. Proto jsem využil svého oprávnění a požádal jsem Ústavní soud, aby toto tzv. „vynklaření“, tj. poskytování právních služeb „po živnostensku“ jak to svým nařízením vláda umožnila, zrušil.

Ombudsman pro lidská práva Stanislav Křeček
Nehrajme si s právním státem!

Advokát sice nerozhoduje spor a neodpovídá za právní názor soudce. I tak možná znáte špatného advokáta, který vás poškodil nebo dokonce okradl. Ale ve svobodné společnosti platí: pokud advokáti ztratí svoji výlučnou nezávislost a svobodu v prosazování práva, ztratíme ji my všichni.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.