close Hlasy Deníku. info Zdroj: Deník zoom_in

Dneska mi do emailové schránky přistál email od dlouholeté známé. Psalo se v něm: „… Musím přiznat, že jsem v poslední době přišla o spoustu iluzí o prostředí, kde se pohybuji. Myslela jsem, že věda je objektivní a že my vědci otevření diskuzi a pluralitě názorů. Místo toho jsem svědkem toho, jak je věda zneužívána jako politický nástroj a sami vědci na tom aktivně participují. Že jeden vědec je schopen druhému říct, že zkoumat určité téma nebo šířit vědecky podložené informace je nezodpovědné…“

Podepsána byla RNDr. ***, Ph.D. z renomovaného institutu působícího v oblasti medicíny. Přiložená výzva byla podepsána řadou uznávaných jmen nejen z oblasti medicíny a krom jiného se v ní uvádělo:

„…jsme přesvědčeni o tom, že naše společnost v důsledku výskytu nového koronaviru SARS-CoV-2 prochází jedním z nejsložitějších období od roku 1989. (…) Toto období můžeme úspěšně překonat pouze za předpokladu, že se budeme držet základních principů odborného bádání (…). Bohužel, v poslední době jsme svědky toho, že odborné názory, oponující názorové linii propagované Vládou České republiky a jejích poradních skupin, jsou potlačovány a jejich původci jsou bez řádné oponentury a bez možnosti bránit se kritice dehonestováni přídomky jako „dezinformátoři“, „lháři“ apod. …“

Denně ke mně směřuje řada zpráv, které se dožadují mé pozornosti a podpory. Většinu z nich ignoruji jednoduše z kapacitních důvodů. Není v možnostech člověka vyhodnotit a zodpovědět všechny zprávy, které se na mě valí. Tento email byl však „jiný“.

Markéta Šichtařová
je ekonomka

Dámu, která mi jej napsala, znám dlouho nejen profesně ale i osobně. Byly doby, kdy naše vzájemná komunikace vázla. A to z podobných důvodů, které nyní dvojitá paní doktorka sama uvedla. Tato dáma a vědkyně totiž svého času mé ekonomické závěry a z nich vyplývající politicko - společenské názory, považovala za „nezodpovědné“… Tedy přiřazovala k nim stejný přívlastek, který dnes použila coby ukázku přístupu, který ve vědě nemá co dělat. Tehdy se jednalo o mé závěry ohledně přijetí eura a další navazující témata.

Co se to stalo, že paní doktorka proti mně již nemá výhrady a nemyslí si, že jsem nezodpovědná, když nahlas říkám své závěry? Co se to stalo, že již nemluví o vědeckém prostředí jako o objektivním, ale jako podléhajícím politickým názorům? Změnila se ona? Nemyslím. Změnila se společnost a vědkyni jen pod tlakem okolností spadly růžové brýle.

Dnes už se společnost nerozvášňuje nad přijetím eura, protože to bylo zatlačeno do pozadí tématy jako vakcinace či respirátory. Podstata je ale pořád stejná. To, co dříve vnímala jen poměrně omezená skupina lidí, totiž že některé odborné názory vycházející z vědeckých postupů jsou nastupující kolektivistickou ideologií ostrakizovány, nyní vnímá lidí už mnohem víc. Čím dál víc vědců se bouří proti označení za dezinformátory, pokud například nepodporují všechna vládní opatření. A už i ten největší ignorant začíná chápat, že tohle ve skutečnosti není souboj dvou odborných názorů.

To, co právě prožíváme, je totiž polarizace společnosti, kde na jedné straně stojí rozum, odbornost a věda – a proti nim stojí ideologie, zaslepenost a naivita. Pointa není v tom, jestli očkování je správně, či špatně. Ani v tom, jestli respirátory jsou přínosné, či nejsou. Je v tom, že pouze jeden odborný názor je „politicky správný“. Všechny velké objevy byly učiněny tak, že nějaký vědec, objevitel, experimentátor přišel s novou hypotézou, která se postavila do té doby přijímaným předpokladům. A všechny doby temna vznikly tak, že nové objevy byly zakazovány a popírány. Je správné, když jeden vědec obhajuje „A“ a odborně argumentuje a druhý obhajuje „B“ a také odborně argumentuje. Je to naivní až totalitární, když jeden vědec obhajuje „A“ a argumentuje ideologicky a druhý je označován za dezinformátora a ostrakizován.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.