V zákoně č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her dnes neexistuje jakákoliv možnost odčitatelné položky ze základu daně pro loterijní společnosti, které by pomáhaly neziskovým humanitárním organizacím. Považuji to za vážnou chybu, protože ve světě je zcela běžné, že tyto společnosti ze svých zisků zcela pravidelně přispívají různým organizacím na jejich projekty a mají daňové úlevy.

Asi největší a nejznámější humanitární organizací, která vyrostla z podpory loterijního průmyslu je Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Jedná se o španělskou Národní asociaci nevidomých, která obdržela od státu licenci na provozování loterie a dnes je finančně zcela nezávislá a může svoji činnost ve prospěch nevidomých osob konat bez poručníkování státu.

Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB v České republice
Nemáte čas? A co ho zkusit najít?

Naše situace v oblasti podpory neziskových organizací je nesrovnatelně horší jak oproti situaci ve Španělsku, tak v jiných evropských zemích. Tažení proti loterijním společnostem vedlo k tomu, že neziskový sektor byl zcela odříznut od loterijních společností, protože tyto společnosti nemohou při podpoře neziskového sektoru uplatnit žádné daňové slevy. Naše svaté nadšení zpravidla vede k tomu, že jednáme ode zdi ke zdi. Domnívám se, že je čas znovu upozornit na tento problém. Tím, že neziskový sektor má velmi omezené možnosti získávat sponzorské prostředky, se dostává stále více do područí státu, protože je stále závislejší na jeho dotacích. Domnívám se, že by bylo dobré znovu posoudit možnost změny zákona, která by umožnila loterijním společnostem daňové úlevy při podpoře humanitárních organizací.

Václav Krása
je předsedou Rady osob s postižením ČR

Je třeba se zamyslet, zda bychom neměli alespoň částečně umožnit daňovou slevou opětovný sponzoring vybraných neziskových humanitárních organizací. Je možné uvažovat o snížení základu daně u loterií, kursových sázek, totalizátorových her, binga, technických her, živých her, tombol a z turnajů malého rozsahu. Ve všech případech se jedná o snížení základu daně o částku poskytnutého peněžitého daru od poplatníka daně, jenž by byl určen jakémukoliv subjektu spadajícímu do neziskového sektoru, který by si poplatník daně určil a který by zároveň splňoval potřebné podmínky stanovené zákonem.

Principem navrhované změny v právní úpravě by bylo zavedení možnosti poskytování peněžitých darů ze strany provozovatelů vybraných hazardních her směřovaným subjektům neziskového sektoru, a to za současného snížení základu daně z hazardních her s předem stanovenou maximální výší peněžitého daru. Cílem zavedení této změny v právní úpravě je podpora subjektů neziskového sektoru ze strany provozovatelů hazardních her, tedy podpora dobročinných a dalších společensky prospěšných aktivit.

Místopředseda PSP ČR a stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
Energetické ikony? Ale kdeže, ministři neví, o čem mluví

Zdroj: DeníkDovedu si představit, že taková zákonná úprava, která by umožnila sponzoring neziskového sektoru loterijními společnostmi, může stanovit i další podmínky pro dárce a příjemce daru. Mám na mysli například to, že loterijní společnost by mohla uzavřít smlouvu o podpoře pouze s neziskovou organizací, jejíž činnost by trvala nepřerušeně pět nebo deset let. To byl právě neuralgický bod předchozí právní úpravy, kdy si některé loterijní společnosti zakládaly „svoje neziskové organizace“, přes které peníze tzv. „praly“.

Právě po takové zkušenosti je potřeba nastavit přísná pravidla, avšak na druhé straně je nezbytné umožnit loterijním společnostem sponzorovat vybrané neziskové organizace. Současná praxe, kdy loterijní společnosti odvádějí veškeré daně státu a stát je následně rozděluje mezi neziskové organizace, není jak pro neziskový sektor, tak ani pro loterijní společnosti tou nejlepší cestou.