Ombudsman řeší nejen podněty, které mu přicházejí od občanů (a že jich není málo: za celý minulý rok téměř 8 tisíc, ale letos již skoro 15 tisíc…), ale reaguje i na události, o kterých se dozví z veřejných zdrojů. Často se to týká ochrany památek a vůbec stavební činnosti ve městech a obcích.

Stanislav Křeček
je veřejný ochránce lidských práv

V Brně vzbudila silné reakce odborné i laické veřejnosti demolice neorenesanční vily v ulici Hlinky, a proto jsem v této věci zahájil šetření. A současně podáváme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci obří stavby Šantovka Tower v Olomouci. Obě záležitosti provázejí podivné okolnosti.

Aleksi Šedo.
Surfování na covidových vlnách

Řízení o vyslovení památkové ochrany brněnské vily bylo zahájeno už v roce 2020, ale za tři roky nedokázalo ministerstvo kultury o věci rozhodnout. Mezitím, bez jakékoliv reakce stavebního úřadu (vlastnící stavby byli ministerstvem upozorněni, že až do konečného rozhodnutí musí stavbu chránit), zmizela z vily neorenesanční veranda, neorenesanční bohaté průčelí i střecha.

Když pak konečně den před letošním Velkým pátkem ministerstvo prohlásilo vilu za kulturní památku, vlastník stavby na Velký pátek oznámil stavebnímu úřadu, že stavba je v tak havarijním stavu, že ohrožuje okolí. V průběhu Velikonoc pak byla celá stavba zbourána. Tak přicházíme v Čechách o památky…

Zdroj: DeníkPokud jde o mrakodrap Šantovka, jde o jiný problém. Žalobou ve veřejném zájmu (kterou může ombudsman podat, pokud má za to, že je vážně ohrožen veřejný zájem) jsem se u olomoucké pobočky ostravského krajského soudu domáhal zrušení územního rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower vydaného olomouckým magistrátem.

Spisovatelka Alena Mornštajnová
Vzpomínka na jednu dovolenou

Umístění výškové budovy v sousedství městské památkové rezervace podle mě současně porušuje hned několik veřejných zájmů. Kromě zájmu na ochraně Městské památkové rezervace Olomouc a na zachování hodnot území města Olomouce jde také o veřejný zájem na ochraně životního prostředí.

A v neposlední řadě také o veřejný zájem na nestranném rozhodování orgánu státní správy. V minulosti totiž město s investorem stavby uzavřelo smlouvu o spolupráci a mělo tak podle mě na stavbě vlastní značný ekonomický zájem, který pramenil z reálně hrozícího požadavku na náhradu škody ze strany investora, pokud by se jeho miliardová investice nakonec neuskutečnila.

Krajský soud se ale žalobou věcně nezabýval a odmítl ji jako nepřípustnou. Podle soudu ombudsman jako žalobce neprokázal takzvaný závažný veřejný zájem a nebyl tedy vůbec oprávněný žalobu podat. S tím rozhodně nesouhlasím a proto ona stížnost.

Zbyněk Stanjura
Nová predikce, staré lži Aleny Schillerové

Ale rozhodně nám nejde o to, aby se naše obce měly měnit ve skanzeny, kde by nemohlo zanikat staré a vznikat nové. Víme, že i o "Eiffelovce“ mnozí tvrdili, že bude hyzdit Paříž. Ale jde nám o to, aby veřejný zájem byl posuzován nestranně, v zájmu a k prospěchu obce, a nikoliv jen v zájmu a prospěchu jednotlivců…

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.