Jsme svědky něčeho, o čem jsme doufali, že už nezažijeme. Dnes v noci začal koordinovaný útok na území suverénního státu na území Evropy, při kterém dochází ke ztrátám na životech vojenských i civilních. Do poslední chvíle jsem doufal, že se Rusko bude chovat jako civilizovaná země, která se alespoň v zájmu svých občanů bude snažit řešit problémy mírovou cestou prostřednictvím diplomacie, v horším případě kombinací nátlaku vojenskou přítomností, hybridních opatření a diplomacie.

Zdroj: Deník

Nicméně ruský prezident Vladimir Putin nám všem dokázal, že jeho skutečným zájmem je „svatá válka ruské říše“ proti demokracii a za obnovení Sovětského svazu v jeho původních hranicích, v jeho původní síle a – a to je vůbec nejhorší – s jeho chápáním mezinárodního práva jako práva silnějšího, kde silní dělají, co mohou a slabí to, co musí.

Odhadovat další vývoj je vždycky složité. Jisté v tuto chvíli je jen to, že prezidentu Putinovi se dá věřit jen v tom, že ve prospěch svých osobních cílů neváhá obětovat cokoli včetně vlastního národa, protože izolace Ruska na mezinárodní scéně, obrovské ekonomické sankce a ztráta reputace a kredibility dopadne z dlouhodobého hlediska právě na ruský národ.

Generál Petr Pavel
Roste nebezpečí, že Rusko napadne Ukrajinu

Velkou otázkou dneška je, jak se má zachovat Západ. Často teď slýchám, že musíme Ukrajině pomoci i vojenskou silou. Nicméně to by znamenalo faktickou válku mezi Severoatlantickou aliancí na straně jedné a Ruskem na straně druhé. A není třeba připomínat, že takový konflikt by nás přiblížil jaderné válce, jejíž dopady by byly nedozírné.

Klíčové jsou teď dvě věci: jednota a respekt k právu. Vladimír Putin se dlouhodobě snažil jednotu NATO podrývat všemi možnými způsoby. Jenže svými posledními kroky docílil pouze toho, že je NATO jednotnější, než kdy bylo. A respekt k mezinárodnímu právu je klíčový právě proto, že Rusko jej nerespektuje. A my musíme jasně ukázat, na jaké straně stojíme a jaké jsou naše hodnoty.

Petr Pavel
je bývalý předseda vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu české armády

Právě hodnoty jsou totiž tím, o co se nyní hraje. Rusku nejde jen o Ukrajinu. Vladimir Putin stejně jako jiní diktátoři například v Číně či Íránu totiž vnímá svět jako arénu pro velké hráče, kde malé země hrají roli v lepším případě komparzistů, v horším případě vazalů. A právě takovýto pohled musíme razantně odmítnout. Pokud bychom jej totiž akceptovali, ohrozíme tím i svoji svobodu a svoji nezávislost.

Proto musíme Ukrajině především ukázat, že v tom není sama. To znamená uplatnění všech sankcí, které připadají v úvahu, a zároveň veškerou myslitelnou materiální pomoc od pomoci humanitární po dodávky zbraní a munice, aby se mohla Ruské agresi efektivně bránit. Ukrajinci dlouhodobě ukazují odhodlání svou vlast bránit a naší rolí je poskytnout jim k tomu prostředky. Svým způsobem totiž brání i nás.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.