V souvislosti s rychle se vyvíjející válečnou a potažmo i energetickou situací na Ukrajině se nabízí zásadní otázka: Jak to bude s vývozem elektrické energie z Ukrajiny a co z toho plyne pro Českou republiku?

Jiří Ptáček
specialista na elektrické sítě a rozvoj soustav, EGÚ Brno

Ruská agrese se v posledních dnech opět ukázala v plné zákeřnosti, když došlo k masivnímu plošnému raketovému ostřelování ukrajinských civilních cílů. Jde o odvetu za výbuchem poničený Kerčský most. Ruskými raketami a drony bylo zasaženo mnoho ukrajinských míst s kritickou infrastrukturou včetně elektrických rozvodných stanic a tepelných elektráren. Energetická soustava, je odolná na náhodné jednotlivé výpadky přenosových prvků. Není však dimenzována na množství současných poruch a výpadků způsobených cíleným bombardováním.

Místopředseda PSP ČR a stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
Rozpočtové utrpení

Na Ukrajině proto došlo k přerušení dodávek elektřiny jak pro velká města, tak i pro rozsáhlejší oblasti. Záchranáři pomáhají raněným, hasiči hasí požáry rozvoden a elektráren a energetici se snaží udržet v provozu elektrizační soustavu. Je to až šílená a pro nás ve střední Evropě těžko představitelná situace. V důsledku těchto událostí s dopadem na zdroje elektřiny, rozvodny i elektrické sítě Ukrajina oznámila přerušení vývozu elektřiny do střední Evropy.

Pokud jde o spolupráci Ukrajiny s Evropou v oblasti elektroenergetiky, tak Ukrajina se 16. března, tedy tři týdny po začátku agrese, připojila synchronně na evropský energetický systém a přerušila spolupráci s Ruskem. Testovací provoz elektrizační soustavy Ukrajiny byl v dubnu i květnu bez výměn elektřiny s Evropou. Od dubna se obnovily dodávky do Moldávie. Od konce června začala Ukrajina vyvážet omezené množství elektřiny (asi 100 MW) do Polska, v červenci se kapacita vývozů zvýšila na 250 MW v noci a až 300 MW ve dne. Elektřina byla do minulého týdne směřována aukčními mechanismy na Slovensko (150 MW) a do Rumunska (150 MW). Obchodní spolupráce Ukrajiny s Maďarskem se připravuje.

Vývoz elektřiny z Ukrajiny představuje ekonomický přínos pro zemi sužovanou válkou a zároveň pomáhá řešit jinak složitou situaci s energiemi v Evropě. Není rovněž tajemstvím, že Evropská unie představuje pro Ukrajinu od začátku války hlavní exportní trh s elektřinou.

Velikost dovozu z Ukrajiny byla zatím omezená a významněji neovlivnila evropský trh s elektřinou ani objemem, ani dopadem na cenu. Za připomenutí stojí, že Česká republika je dlouhodobě exportní zemí a aktuální (denní) hodnoty exportu od nás jsou asi 3–6krát vyšší v porovnání s ukrajinskými v létě.

Danila Kovářová
Venkov odstrčený i zachraňující

Zdroj: Deník

Zastavení vývozu energie z Ukrajiny bude znamenat jistou komplikaci, nikoli však zásadní. Země střední Evropy, ČR nevyjímaje, se nemohou jednostranně spoléhat na dodávky ukrajinské elektřiny. Právě proto, že tam stále zuří válečný konflikt neohraničeného rozsahu, nelze odsud dodávky elektřiny dostatečně garantovat.

Jeden z cílů synchronního propojení Ukrajiny s Evropou předpokládá i vzájemnou výpomoc při řešení složitých situacích. Tato situace pro Ukrajinu nastala a v případě potřeby nyní lze i naopak z Evropy pomoci Ukrajině s dodávkami elektřiny.

Ukrajinští energetici mají za osm měsíců války již nemalé zkušenosti s obnovou své infrastruktury. Věřím, že právě jejich zkušenosti ve spojení s velkou odvahou umožní brzké obnovení činnosti celého energetického systému. A časem pak také dojde k opětovnému zahájení vývozu elektřiny do Evropy.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.