Přirozená součást života

Cílem projektu je přivést děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich kladný vztah k pohybu a naučit je vnímat sport jako přirozenou součást života. Předškoláci jsou rozděleni do tří věkových kategorií, aby pedagogové mohli co nejlépe reflektovat vývoj dítěte v jednotlivých stadiích, zohlednili potřeby a dovednosti daného věku dítěte. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté práce cvičitelek ve sportovních oddílech pro předškoláky nebo rodiče a děti. Zapojené subjekty na projektu nejvíce oceňují metodický materiál, který poskytuje kompletní osnovy pro tělesnou výchovu a přehled o dovednostech, které by měly děti zvládnout v daném věku. 

„Mezi 3. a 6. rokem získávají děti pohybové návyky, které pak už v dospělosti nenahradí,“ říká Prof. PaedDr. Pavel Kolář.

U jednotlivých cviků je popsaná metodika provedení a posloupnosti v rozvoji v dané oblasti. Metodický materiál se tak řadí mezi nejlépe zpracované osnovy pro tělesnou výchovu u nás. Novinkou letošního ročníku jsou metodická videa, která pedagogy postupně provedou všemi pohybovými dovednostmi, jež jsou součástí projektu. 

„Jsme si vědomi, kolik toho rodiče musí  za den zvládnou, a tak jsme chtěli, aby to pro ně bylo co nejjednodušší. Ukázat jim, že pohyb je součástí  našeho života a dá se zařadit takřka  do všech činností v průběhu dne,“ říká Kateřina Pokorná, fyzioterapeutka.

Všestranný rozvoj ducha vychází z dlouholeté tradice Sokola. Důležité je k němu přistupovat takovým způsobem, aby to děti bavilo. Proto mají k dispozici motivační prvky v podobě zvířátek, které si za splněné úkoly postupně nalepí do svých sešitů. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnost. A každou  z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech.

Památný den a spolupráce s hradní stráží. Sokoli bojovali za svobodu, demokracii a samostatnost.
Většina členů sokola nepřežila válku. Nacisté je považovali za nejnebezpečnější

Projekt Se Sokolem do života ve spolupráci se cvičitelkou ústeckého Sokola a fyzioterapeutkou Kateřinou Pokornou připravil seriál, jak zařadit pohybové aktivity pro děti ve věku tří až šesti let do každodenních činností, jako je vstávání, oblékání, čištění zubů, cesta  do školky nebo uklízení. U předškolních dětí je velmi důležité rozvíjet jejich základní pohybové dovednosti a zlepšovat hrubou motoriku, která je základním stavebním kamenem pro jemnou motoriku. Tím, že dětem ukazujeme cestu  k pohybu, vytváříme jim  pozitivní vztah ke sportu  a pohybu obecně. Nestačí však rozvoj pohybových dovedností nechávat pouze na školce nebo pohybovém kroužku. Vyhradit si však  v dnešní době čas na cílené cvičení pro fyzický rozvoj dětí, je těžký úkol. 

„Děti by se měly naučit koordinovat pohyb, pracovat se svým tělem a zvyšovatzdatnost, “ myslí si Věra Smejkalová, spoluautorka projektu.

Pomůže seriál videí

A právě proto vznikl seriál videí, který má pomoci rodičům, aby věděli, jak děti správně rozvíjet. Cílené pohybové aktivity jsou zařazeny do činností, které rodiče s dětmi během dne běžně dělají. Děti si procvičí různé druhy poskoků, běh, spolupráci s rodičem, rovnováhu, koordinaci i svaly na plosce nohou a hluboký stabilizační systém. Výsledkem je, že děti budou jednotlivé činnosti více bavit a rodičům to nezabere mnoho času navíc. Videa jsou rozdělena do čtyř kategorií podle denní doby. Kateřina se svou čtyřletou dcerou Magdalenkou postupně ukážou, jaké aktivity se dají zvládnout během ranního vstávání, cesty do školky nebo ze školky, během doby, kdy jsme s dětmi doma, a večerního ukládání ke spánku.

„Děti pohyb celkově velmi baví, jakékoli hry a aktivita. Zvlášť, když je s tím spojená nějaká motivace. Děti jsou nadšené ze sešitů, se kterými mohou samy manipulovat a lepit si tam samolepky po splnění úkolu, “ uvádí Kamila Jakubcová, učitelka v MŠ Konstantinova, Praha 11.

Při vymýšlení pohybových aktivit pro děti je dobré mít na paměti pár zásad, jako je pravidelnost, správná motivace hlavně v podobě rodičů, kteří dělají aktivity spolu s dětmi a jsou pro ně tím nejlepším vzorem, zařazování úkolů od jednodušších až po ty složitější , a v neposlední řadě nezapomínat na odpočinek. 

Kam letos sportovat se Sokolem? Přinášíme výběr nejzajímavějších akcí.

1. KVĚTNA – VÝSTUP NA ŘÍP
Společný výstup na Říp ve stopách sokolů, kteří na památnou českou horu stoupali při svém prvním společném výletu v roce 1862. Ostatně – slovo výlet, které dnes běžně používáme, pochází ze Sokola. Tedy od jeho zakladatele Miroslava Tyrše. Novotvarem VÝ-LET označoval společné „vyletění“ bratrů sokolů někam ven do přírody. Přidejte se i k tomuto vyletění!

SOKOLGYM – PLZEŇ 14.-15. 5., OSTRAVA 3. – 4. 6., BRNO 10. -12. 6., PARDUBICE 17. -19. 6. 2022
Festival sokolského sportu a kultury ve čtyřech městech – v nichž se představí více než 8 000 cvičenců, kteří oslaví 160. výročí založení Sokola. Zlatým hřebem budou hromadné skladby, kterými si také připomeneme 140. výročí od prvního sletu. Připraven je také bohatý program pro zapojení veřejnosti.
Do všech měst by se měli společně „sletět“ nejen Sokolové, ale i cvičenci ostatních sportovních organizací. Věříme, že se do nabízených aktivit pro příchozí zapojí i veřejnost. Zárukou pestrého a zajímavého programu je letitá zkušenost místních sokolů s pořádáním podobných akcí. Například v Plzni bude akce zařazena do programu velké městské akce Plzeňské slavnosti osvobození města. 
V Ostravě je od začátku připravována jako kombinovaná s účastí dalších významných sportovních a kulturně–společenských organizací v kraji, v Brně má dlouholetou tradici – konala se již čtyřikrát a očekáváme zde nejpočetnější účast.
V Pardubicích je již nyní avizována účast stovek sportovců a bude součástí městských slavností.

24. ČERVNA – NOC SOKOLOVEN 
Unikátní možnost, jak prozkoumat zákoutí sokolovny ve vašem městě či obci. Mnohdy je možné i v sokolovně přespat, a zažít tak nezapomenutelné dobrodružství. K tomu je připraven zajímavý program nejen na prověření fyzické zdatnosti. Obvykle je součástí také kulturní vystoupení nebo například historická přednáška. Program je zkrátka bohatý a vstupné žádné. Poznamenejte si toto datum do kalendáře a sledujte web a sociální sítě Sokola, kde se dozvíte více.

POSLEDNÍ TÝDEN V ZÁŘÍ SOKOL SPOLU V POHYBU
V době, kdy na začátku školního roku rodiče řeší, kam bude chodit sportovat jejich dítě, je zde nabídka Sokola. Opět se otevřou sokolovny po celé zemi a členové našeho spolku ukážou, co umí. Zároveň je to příležitost, jak zjistit, jaké daná tělocvičná jednota nabízí aktivity pro veřejnost případně, jestli by konkrétní cvičební program vás nebo vaše dítě bavil. 

8. ŘÍJNA - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Sokolové v tento den vzpomínají na všechny sestry a bratry, kteří za 160 let existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je Památný den sokolstva zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. V celé republice se konají vzpomínkové akce, nenechte si s dětmi ujít večerní program – pouštění sokolských světel na potoky, říčky a řeky v blízkosti vaší Tělocvičné jednoty. Den zakončí Večer sokolských světel, kdy budou sokolové pouštět svíčky po vodě, aby si připomněli tragický osud sokolských hrdinů. Akce se setkává s velkým zájmem veřejnosti a zapojují se do ní i nejmenší děti, které pouštění lodiček zkrátka fascinuje.

28. ŘÍJNA – SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 
Oslavte vznik republiky pohybem! Na řadě míst napříč republikou (loni jich bylo padesát) budou místní organizátoři připravovat další ročník Sokolského běhu republiky. Zapojte se i vy! Můžete organizovat běh ve vašem městě či obci s podporou organizačního týmu, či vezměte přátele a kamarády a jděte oslavit tento svátek účastí na Sokolském běhu republiky.

Autor: Adéla Hynková