Jednou se Tydlík vzbudil, podíval se z okýnka a radostně zavolal: „Květinko, vílo moje milá, vstávej, nó, vstávej, venku sněží.“
„Jé, Tydlifonku, to je krása,“ řekla Květinka.
Oba tam stáli u okna a usmívali se, když vtom najednou kdosi zabouchal na dveře: „bum, bum, bum.“
„Hezké ráno,“ volal Tydlík, spěchal otevřít a ptal se: „Kdopak to k nám jde tak brzy zrána?“

„Brekekeke, brekekeke, to jsem já, Vrbička, otevři Tydlifoune, nnnebo tady zmrznu, no!“
„Pojď honem dál, Vrbičko,“ zvala ho víla Květinka a rychle začala zatápět v kamnech, aby mohla uvařit diviznový čaj.
Tydlík posadil Vrbičku na lavici u kamen, ale dal mu tam vědro s vodou, aby měl do čeho namáčet svůj fráček.
„Brekekeke, brekeke, tak mám pro vás velikánskou novinku, nebo už jste to slyšeli, brekeke?“

„Teda, zelenáči, co to s tebou dneska je, já ti vůbec nerozumím? O jaké novince jsme měli slyšet?“
„Tydlifonku, tak nech Vrbičku, ať si vypije teplý čaj a on nám to pak jistě poví,“ řekla Květinka.
Vrbička se nadechl a povídá: „Tak si představte, brekekeke, že z šenovského parku se chtějí odstěhovat všechna zvířátka. Brekekeke.“
„Jé, jejda a proč?“ zeptal se Tydlík.

Co málem překazilo plánovanou svatbu?
U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 15.

„A kdo ti to vlastně pověděl?“ honem se zeptala také víla Květinka.„Brekekeke, přišla s tím veverka Černilka, že prý v parku zase straší duch zámeckého pána.“„Jé, Vrbičko, ale přece ten straší u Volenského rybníka, né?“„Moje tetička Heřmanka mi vyprávěla,“ vložila se do řeči víla Květinka, „že kdysi v parku strašíval duch hradního pána, který v rytířském brnění vždy úderem půlnoci hodinu jezdil na svém ohnivém koni. Pak do něj jednou uhodil blesk a bylo tomu konec.“

„Brekekeke, no a všechna zvířátka – tesařík Piluna, slunéčko sedmitečné i teplomilné, strakapoud, hrdlička, kukačka, sýkorka, kos, brhlík, lejsek, veverka i zajíc, no, zkrátka všichni se ho bojí, a proto se rozhodli z parku odstěhovat.“
„To byl začátek konce krásného šenovského parku,“ povzdychl si skřítek Tydlifon „ale co s tím udělat, to tedy nevím,“ dodal.
„Neboj, Vrbičko,“ pohladila ho Květinka po zelených vláscích, „Tydlík určitě něco vymyslí. Teď běž domů, vezmi Rákosničce sušenou diviznu na čaj a zítra večer se stav.“

„Brekeke, no, dobrá tedy,“ řekl Vrbička a vydal se ke svému rybníčku Kačoku.
Tydlík s Květinkou si šli každý po své práci, a než šel večer Tydlík na šichtu, tak mu víla Květinka povídá: „Dávej pozor, Tydlifonku, abys mi nezapadl do sněhu, a dobře poslouchej, co si havíři povídají, obyčejně už také vědí, co se kde stalo. A tak se třeba taky něco dozvíš.“
Cestou do práce nebyla Tydlíkovi zima, ručičky mu totiž hřály rukavičky palčáky, které mu Květinka upletla. Zato Juzek jako obvykle spěchal, a tak se klepal zimou, až mu zuby cvakaly.

Provdá se Rákosnička za vodníka?
U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 14.

„Moja baba mi pravila, oblyč se, bo tam zmarzněš a jo ech ju něposluchol,“ stěžoval si později Ferdovi.„Ty Juzek, pry zas v našim parku koľe kosťola jezdi na kuňu tyn strašok.“„Strašok? Ja ty mysliš tego rytiřa z našigo zamku, co go ta ďoucha proklela.“„Taci staři capi a taki glupoty vyklodajum,“ začali se jim smát ostatní havíři.

A tak se skřítek Tydlifonek už nic nového nedozvěděl. Doma to všechno pověděl víle Květince a sotva se trochu prospal, běžel ke Kačoku za vodníkem Vrbičkou.
Ten už Tydlíka vyhlížel a zdálky na něj volal: „Brekekeke, Tydlifoune, Tydlifoune, pojď honem. Mou Rákosničku něco napadlo. V šenovském parku stojí již takřka tři sta let buk červenolistý, a i když už to dávno není statný strom, ale „vetchý, shrbený stařeček,“ jistě vám poví, kdo a proč v parku straší.“
„Brekeke,“ řekl a usmál se na Rákosničku vodník Vrbička.

„Tak děkujeme,“ řekl Tydlík a cestou vyprávěl Vrbičkovi, co se dozvěděl od havířů na šachtě.
Než dorazili do šenovského parku, rozsvítilo se nebe tisícem jasných hvězdiček a začalo drobně sněžit. Sněhové vločky se tiše snášely k zemi a sníh křupal pod nohami. Když přišli do parku, tak je už z dálky zdravila veverka Černilka a taky je dovedla k stařičkému buku. Tydlík s Vrbičkou se chytili za ruce, buk objali a tiše poslouchali, co jim strom začal vyprávět.

Vrbičku s Tydlíkem potrápili sršni.
U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou – kapitola 13.

„V dávných dobách, kdy jsem byl ještě malý stromek, to tady vypadalo zcela jinak a jeden zámecký pán, který byl chrabrým rytířem, rád cestoval po světě a z každé cesty si donesl nějakou rostlinku, květinu nebo stromek a teď se zlobí, protože lidé mu chtějí vykácet jeho krásné stromy – ztepilé jasany, javory, habry a jilmy, a proto vždy úderem půlnoci na kostelní věži vyjíždí z hlubin zapomnění na tento náš svět, obhlíží své stromy a děsí všechnu zvěř,“ řekl buk a pak už nic, ani slovíčko více nepronesl.

Tydlík s Vrbičkou na sebe mrkli a šli se posadit na lavičku před kostel. Úderem půlnoci se náhle zjevil statný jezdec na ohnivém koni.
Skřítek Tydlifon se mu odvážně postavil do cesty, a když kůň zastavil, rytíř povídá: „Potrestám tě, drzý malý darebo, proč rušíš mou hodinu, tasím svůj meč, braň se.“

Jenže Tydlík žádný meč neměl, a tak se jen bezradně poškrábal ve vlasech.
To už však přispěchal na pomoc vodník Vrbička.
„Brekeke, mocný pane, podívej,“ a Vrbička třikrát zabafal ze své kouzelné fajfky, cosi řekl a najednou všechny, ale úplně všechny stromy a květiny rozkvetly těmi nejnádhernějšími květy s těmi nejpůvabnějšími barvami.

Taková to byla krása, že se usmířený rytíř usmál, pokynul na pozdrav a více se půlnočním parkem neproháněl. Také lidé, když šli na ranní mši a viděli sněhem „pocukrované“ rozkvetlé stromy, si řekli, že to je zázrak a že park kácet nebudou. A byla to taková krása, že se o ní ještě dlouho a dlouho potom vyprávělo. Zvířátka děkovala Tydlíkovi i Vrbičkovi, že jim zachránili domov, a ti dva se za ranních červánků vraceli domů, domů ke svým vílám.

V příštím díle se dozvíte, kterak Tydlifon s Květinkou slavili Vánoce. Tak nezapomeňte, další příběh o Tydlíkovi si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!

Pohádkový příběh za své knížky „U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou“ nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová ze Šenova. „Hlavní je, aby se to dětem líbilo! Posílám fotografii s Tydlifonkem, který nedal jinak, než že vás musí osobně pozdravit. Tydlík má také velké obavy a říkal mi: "no enem, aby ta ďoucha a všici co to bedum čitať, rozumňali tymu co dřisto Ferda z Juzkym, bo uni mluvjum po šunovski a tymu už ani naši šunovšti gizdi možne něrozumjum." Tak jsem ho uklidnila, že ty dvě, tři věty v našem šenovském nářečí jistě každý pochopí,“ svěřila se Žofie Zejdová.