Tím, že si nepřeje zveřejnit jméno, chce nejspíše učinit své gesto činem spontánně vzešlým z lidu, čímsi, co mohl udělat kdokoli. Jako šafránu ovšem bude ve skutečnosti lidí, kteří si dají práci uzavřít s nemocnicí smlouvu o převzetí dluhu a pak s patřičnou mediální prezentací dají ve známost, že se nemohli dívat, jak zlý Rath svedl hodného Sobotku k nepravostem. Náš anonym pak Bohuslava Sobotku zjevně nepochopil.

Zákonodárce, který porušil zákon, tak neučinil proto, že by byl lakomý (Sobotka ohlásil, že byl připraven zaplatit, pokud by nemocnice platbu vymáhala). Poslanec chtěl upozornit na tvrdost zákona k lidem, pro které je i 30 korun hodně, jako jsou například klienti ústavů sociální péče. Anonym, který solidárně zaplatil za Sobotku, je tedy podezřelý z poťouchlosti či recese.

Aby byl za dobráka, musel by oddlužovat v nemocnicích skutečně potřebné, a činit tak skutečně anonymně, aniž by se o tedy o tom druhý den psalo v novinách. Anonyma, který se levně proslavil v Brně, není proč chválit, ale ani mu nespílejme. Nakonec možná přispěl dobré věci, totiž k pokračování důležité diskuse. Je podstatnější se snažit o dobré zákony, anebo jde především o jejich dodržování, ať už jsou jakékoli? Reformou se dnes začne zabývat Ústavní soud a možná se nakonec dostane i k tomu třicetikorunovému poplatku, který zatím všichni kromě Sobotky vzorně platí. Anebo zbaběle? Místo občanské neposlušnosti jsme svědky občanské poslušnosti. Mlčení souhlas?

Ivan Hoffman