Partneři a konkurenti recipročně ekonomicky poškodí Američany ve stejné výši, v jaké budou Američany poškozeni. Kromě toho, že Donald Trump rozčílil Kanadu, Francii, Itálii, Japonsko, Německo a Británii, dostal také vzkaz z Číny, že pokud zavede obchodní sankce a cla, všechna hospodářská a obchodní ujednání mezi oběma stranami budou neplatná.

Ekonomicky mají cla efekt tehdy, když je uvaluje silný na slabého, který se neodváží bránit. V takové pozici už ale USA nejsou a vedle ekonomické odvety mohou počítat i s politickými důsledky. Především jde o ztrátu důvěry u spojenců, kteří v zavedení cel spatřují akt nepřátelství. Poškození mívají přirozenou tendenci spojit se proti společnému nepříteli, anebo alespoň společně kooperovat ve snaze zmírnit škody.

Zdá se, že Donald Trump heslem America First rozumí vyvázání se ze zděděných smluv a závazků za jakoukoli cenu. Tedy i za cenu ztráty spojenců či ztráty pozice světového lídra. Co Američané mohou vnímat jako Trumpův patriotismus, to na svět působí jen jako arogance.