Jeruzalém není muslimský jednoduše proto, že se Arabům nepodařilo Židy zahnat do moře a vyhladit.

Důvodem, proč mezinárodní společenství preferovalo statut Jeruzaléma coby města, které patří všem (náboženstvím) a současně nikomu, byla iluze, že to povede k míru. O mír ovšem muslimům nikdy nešlo, stále sní pouze o tom, že Židy jednou zaženou do moře.

Zřizovat ambasády v Tel Avivu byl ústupek křesťanského světa Arabům. Donald Trump ale za postoj k Jeruzalému čelí také kritice zemí, jako je Německo, Británie anebo Francie, neboť jde o země, kde je vysoké procento muslimů solidárních s Palestinci a alergických na Izrael.

My však tento vnitropolitický problém nemáme. Naším tradičním partnerem je Izrael, nikoli jeho nepřátelé, takže kromě zbabělosti není žádný důvod nepřestěhovat naše velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Diplomaté, včetně těch našich, jsou ovšem zdrženliví. Připadá jim chytré se držet stranou, nemít jasný názor, tvářit se neutrálně. Jsou ovšem situace, ke kterým je třeba se postavit principiálně, nikoli chytře. Přestěhovat ambasádu do Jeruzaléma není chytré či praktické. Je to správné.