Chvályhodné pak je, že si ODS v poslanecké sněmovně konečně našla svou parketu a v opozici se místo pouhého překážení chystá odvádět užitečnou práci. Na inventuru zastaralé legislativy nebude mimochodem občanským demokratům stačit ani celé volební období, neboť se rozhodli jít na věc skutečně od lesa. Začínají rokem 1919.

Aby ODS, ponořena do justičních archiválií, nezmizela lidem z očí, míní souběžně provádět i inventuru aktuálně přijímaných regulací. To nebude tak pracné. Stačí opisovat, s čím přijde vláda a parlament, a doplnit to o komentář, že se jedná o nesmysly a šikanovaní občanů.

Bude zajímavé sledovat, jak se k rušení zastaralých norem postaví ostatní parlamentní strany. V politice se angažuje mnoho právníků, kteří se v džungli paragrafů dobře orientují a jsou naprosto spokojeni se stavem, kdy je občanovi zdravý rozum k ničemu.

ODS je ovšem stranou, jejíž zakladatel proslul útěkem před právníky, když bylo třeba v rámci ekonomické transformace zprivatizovat stát. Kdo jiný by si měl vzít zápas s právníky na starost než právě ODS?

Přejme si, aby se rychle vypořádala s právní prehistorií a dostala se k dědictví po Teličkovi. Kdyby se občanským demokratům podařilo zrušit šikanu, která byla zavedena ve jménu harmonizace s právem EU, tleskalo by se jim dlouze a hlasitě!