Proto je dobré připomenout, že důležitější, než co zvolíme, je vědomí, že jsme to my, kdo volíme, a že jsme spojeni společnou volbou, nikoli jejím výsledkem.

Volíme zastupitele, o kterých jsme přesvědčeni, že naší zemi prospějí. Od těch, kteří dostanou největší důvěru, tedy máme právo žádat, aby se ku prospěchu země mezi sebou domluvili. Totéž ovšem čeká nás.K demokracii patří vedle práva svobodně zvolit také respekt k volbě těch druhých. Volby mohou dopadnout jinak, než bych si přál, ale nemohou dopadnout špatně, neboť jsou výsledkem společné volby těch, kterým osud jejich země leží na srdci.

Pokud jde o respekt k odlišnému názoru, nestačí pouze vzít se skřípěním zubů na vědomí, že druzí vidí věci jinak než já. Důležité je na lidi, kteří volí jinak než já, nezanevřít, brát to tak, že mají k odlišnému názoru dobrý důvod, nepovyšovat se nad ně, nýbrž se snažit jim porozumět. A hlavně si uvědomit, že jakkoli země zvolí, zůstane to má země.

Vlastenec se pozná snadno. Neptá se, co jeho země udělá pro něj, ale co on může udělat pro svou zemi. To je volba, na které záleží!